Jeugd

Kwetsbare Gezinnen

Er zijn veel kwetsbare gezinnen in Amsterdam en Almere. Als de start niet goed is, heeft dat effect op de rest van het leven. We richten ons op het signaleren van kwetsbare gezinnen in de verloskundige praktijken en huisartsenpraktijken. Daarnaast ondersteunen we het maken van zorgpaden, zodat na signalering ook adequate hulp wordt geboden. Hierbij betrekken we de hele zorgketen. We richten ons specifiek op: problemen op verschillende leefgebieden bij zwangeren, kinderen en ouders met psychosociale problemen, en kinderen met overgewicht.   

Het opsporen van kwetsbare zwangeren  

Er zijn verschillende risico signalerings instrumenten beschikbaar die verloskundigenhelpen om zwangeren in hun praktijk op risicofactoren te screenen die geassocieerd zijn met ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Scoort de zwangere hoog op specifieke problemen en risico’s dan kan de verloskundige de jeugdgezondheidszorg en/of kraamzorg betrekken of andere zorg inzetten. Soms kan een multidisciplinair overleg plaatsvinden binnen het VSV of met het Ouder- en Kindteam. In de zorgpaden is het over en weer informeren van ketenpartners altijd opgenomen. Zij informeren elkaar en bieden op elk moment in het zorgproces passende ondersteuning, zodat problemen en risico’s zo klein mogelijk blijven. 

Zie ook Richtlijn Vroegsignalering en overdracht pasgeborenen in Amsterdam

 

Meer weten? Bel of mail met