Jeugd en gezin

Ondersteuning kwetsbare gezinnen

Binnen de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociale domein verbinden we partijen om risicovol ouderschap vroeg(er) op te sporen zodat in zo min mogelijk stappen adequate ondersteuning kan worden geboden. Daarvoor is het nodig dat zorgverleners en hulpverleners in de wijk elkaar kennen, elkaar kunnen bereiken en goed samenwerken. 

Elaa brengt de partijen bijeen en helpt bij de ontwikkeling en implementatie van de gezamenlijke standaarden en richtlijnen. We adviseren beleidsmakers over de meest kansrijke manier om samenwerking tussen medische en sociale professionals vorm te geven. 

Het opsporen van kwetsbare zwangeren  

Er zijn verschillende risico signalerings instrumenten beschikbaar die verloskundigenhelpen om zwangeren in hun praktijk op risicofactoren te screenen die geassocieerd zijn met ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Scoort de zwangere hoog op specifieke problemen en risico’s dan kan de verloskundige de jeugdgezondheidszorg en/of kraamzorg betrekken of andere zorg inzetten. Soms kan een multidisciplinair overleg plaatsvinden binnen het VSV of met het Ouder- en Kindteam. In de zorgpaden is het over en weer informeren van ketenpartners altijd opgenomen. Zij informeren elkaar en bieden op elk moment in het zorgproces passende ondersteuning, zodat problemen en risico’s zo klein mogelijk blijven. 

• Richtlijn Vroegsignalering en overdracht pasgeborenen in Amsterdam [pdf-download]

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws