Jeugd

Vroegsignalering en overdracht pasgeborenen in Amsterdam

Sinds 2011 werken we in Amsterdam met de richtlijn Vroegsignalering en Overdracht van gegevens van pasgeborenen in Amsterdam. Deze richtlijn steunt Amsterdamse professionals bij het overdragen van zorg ten behoeve van kwalitatieve zorg voor moeder en kind. 

De richtlijn is in 2011 geschreven en in 2016 herzien door onze adviseur Anne Annegarn. In de komende periode onderzoeken we in hoeverre de richtlijn in de dagelijkse praktijk en wordt toegepast en wat daarvoor eventueel nog nodig is. Opmerkingen en suggesties hierover zijn altijd welkom.  

De richtlijn bevat heldere afspraken over wie op welk moment welke gegevens registreert en overdraagt. Wanneer en hoe leveren de kraamzorg of de verloskundige bijvoorbeeld gegevens over moeder, kind en gezinssituatie aan bij de jeugdgezondheidszorg? En hoe vindt terugkoppeling plaats?  

We willen voorkomen dat signalen die een zorgverlener opvangt, bij het sluiten van het dossier in de kast verdwijnen en niet aankomen bij de opvolgende ketenpartner. Doelstelling is om ook milde signalen van risicofactoren, waarbij nog geen verwijzing nodig is, over te dragen. Des te groter is de kans dat een volgend signaal tot adequate doorverwijzing leidt. 

Zie de Richtlijn Vroegsignalering en Overdracht van gegevens van pasgeborenen in Amsterdam  

Meer weten? Bel of mail met