Ouderenzorg

COOKOF

Continuïteit van zorg bij Opname en Ontslag van Kwetsbare Ouderen in het Flevoziekenhuis 
COOKOF is een project dat is voortgekomen uit de Regiotafel Almere. Aanleiding voor de keuze van dit onderwerp waren signalen onder huisartsen dat de zorg voor kwetsbare ouderen niet optimaal is georganiseerd indien een kwetsbare oudere moet worden opgenomen dan wel ontslagen worden in het Almeerse Flevoziekenhuis. Daardoor vinden er na ontslag na verloop van tijd onnodige heropnames plaats.

Huisartsen constateerden een aantal knelpunten, waaronder:

  • Per patiënt worden er ook per discipline ontslagbrieven geschreven. Deze informatie komt niet altijd overeen en wordt niet altijd gedeeld.
  • Het ontslagbericht van het Flevoziekenhuis bereikt de huisarts pas na enkele dagen, of helemaal niet. Het te voeren beleid dat in het bericht staat is niet altijd duidelijk.
  • De medicatieoverdracht loopt onvoldoende goed.

Dit project moet leiden tot het optimaliseren van het ontslag- en opnameproces, waarbij de gesignaleerde knelpunten worden opgeheven, zodat de zorg voor de kwetsbare ouderen beter wordt. Dit moet leiden tot:

  • Minder heropnames na ontslag.
  • Meer tevredenheid over de geleverde zorg (bij zowel patiënten als zorgverleners).

De werkgroep die bestaat uit diverse zorgverleners van verschillende organisaties ontwikkelt hiertoe een zorgpad voor zowel opname als ontslag van kwetsbare patiënten uit het Flevoziekenhuis. Elaa is onafhankelijk voorzitter. Het ontwikkelde zorgpad wordt in een pilot in een aantal huisartspraktijken en op vier afdelingen van het Flevoziekenhuis uitgetest. Na evaluatie van de pilot wordt het zorgpad eventueel aangepast en verbeterd, waarna implementatie zal plaatsvinden in heel Almere.

Focus

Kwetsbare ouderen krijgen niet de meest optimale zorg indien zij moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, of als daar uit worden ontslagen. Dit project probeert door het make van transmurale afspraken de continuïteit van zorg te verbeteren als kwetsbare ouderen worden opgenomen danwel worden ontslagen in het Flevoziekenhuis.

Samenwerkingspartners

Zorggroep Almere, Medi-Mere, Flevoziekenhuis, Leger des Heils