Ouderen

Informatiebijeenkomsten 'In gesprek met de burger'

Elaa organiseert samen met huisartsen informatiebijeenkomsten over het levenseinde voor ouderen in Amsterdam en Diemen. Dit draagt bij aan bewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven. 

'In gesprek met de burger' is een ZonMw Palliantie project en een vervolg op de pilot publieksbijeenkomsten 'spreken over het levenseinde' in Almere en Hilversum (2016-2018). 

In deze pilot hebben vier huisartspraktijken informatieavonden gehouden voor mensen van 75 jaar en ouder. Uit deze pilot bijkt dat deelnemers erg tevreden waren over de bijeenkomst en de meerderheid gaf kort na de bijeenkomst aan van plan te zijn informatie te willen gaan zoeken over palliatieve zorg. Ook hadden ze meer vertrouwen in het krijgen van goede zorg in de laatste levensfase en in dat hun wensen gevolgd zouden worden door de arts. Zes maanden na de bijeenkomst bleek dat mensen vaker dan voor de bijeenkomst nagedacht hadden en gesproken hadden met anderen over bijvoorbeeld plaats van zorg en behandelwensen in de laatste levensfase.

  

Video | Weet u wat u wilt?

Deze video laat zes voorbeelden zien waarbij het goed is om tijdig te praten over wat je wilt. Er is ook een korte versie zonder geluid die in wachtkamers kan worden gebruikt. De films zijn vrij beschikbaar via info@weetuwatuwilt.nl

 

Meer informatie

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws