Ouderen

Palliatieve Zorg

Wanneer aan mensen wordt gevraagd waar zij willen overlijden, dan antwoordt 73% dat zij graag thuis willen sterven. Uiteindelijk sterft 36% procent daadwerkelijk thuis (niet-acute sterfte), bij ouderen is dit 25%. Dit percentage zal de komende jaren toenemen. (bron: project PalliSupport 2019)

Elaa richt zich daarom op verbetering van palliatieve zorg in de eerste lijn. Het doel is dat Amsterdammers en Almeerders in hun laatste levensfase, en hun naasten, in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Daarom stimuleren we huisartsen om deel te nemen aan een PaTz groep.

 

PaTz groep

Door deel te nemen aan een PaTz groep verbeter je de samenwerking tussen huisartsen en (wijk) verpleegkundigen rondom palliatieve zorg in de wijk. Het vergroot de deskundigheid en leidt tot pro-actieve zorgplanning. Patiënten, die palliatieve zorg nodig hebben worden vroegtijdig geïdentificeerd. Ook wordt tijdig besproken welke wensen zij hebben ten aanzien van zorg in de laatste levensfase en welke zorg nodig is. In de afgelopen jaren maakt dit van oorsprong Amsterdamse initiatief een grote ontwikkeling door: van pilot naar ZonMw -Parel, van nul naar ruim 230 PaTz groepen. Klik hier voor een overzicht van alle PaTz groepen.

Klik hier voor een overzicht van alle PaTz groepen.

 

Vergoeding

Zilveren Kruis financiert ook in 2021 vanuit S3-gelden de deelname van Amsterdamse huisartsen aan een PaTz groep. 

 

logo patz

 

Wil je meer weten over PaTz?

Zelf een PaTz groep starten?

Neem contact op met Marij Duijsters

of kijk op PaTz.nu.
 
  

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...