Ouderenzorg

Palliatieve Zorg & PaTz-groepen

Het grootste deel van de Nederlandse bevolking wil bij voorkeur thuis sterven. Op dit moment overlijdt ongeveer 53% van alle patiënten met kanker of een chronische aandoening thuis of in het verzorgingshuis. Dit percentage zal de komende jaren toenemen. Elaa richt zich daarom op verbetering van palliatieve zorg in de eerste lijn. Het doel is dat Amsterdammers en Almeerders in hun laatste levensfase en hun naasten in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. 

Deelname huisartsen aan PaTz-groepen

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. PaTz-groepen versterken de samenwerking rondom palliatieve zorg in de buurt. In de afgelopen jaren maakte dit van oorsprong Amsterdamse initiatief een grote ontwikkeling door: van pilot tot ZonMw-Parel, en van 0 naar 130 PaTz-groepen in heel Nederland. In Amsterdam zijn in de zomer van 2017 14 PaTz-groepen actief. Elaa stimuleert Amsterdamse en Almeerse huisartsen om deel te nemen aan een PaTz-groep. Zie PaTz.nu 

PaTz-groepen verbeteren de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen onder leiding van een inhoudelijk deskundige. Het vergroot de deskundigheid en leidt tot advance-care-planning. Patiënten, die palliatieve zorg nodig hebben, worden vroegtijdig geïdentificeerd. Ook wordt tijdig met hen besproken welke wensen zij hebben ten aanzien van de zorg in de laatste levensfase en welke zorg nodig is. 

Dankzij PaTz weten huisartsen en wijkverpleegkundigen elkaar snel te vinden en komen palliatieve patiënten eerder in beeld. Patiënten overlijden vaker op de plaats van hun eigen voorkeur. Lees wat PaTz oplevert.

Via de Regiotafel financiert Zilveren Kruis de deelname van huisartsen aan een PaTz-groep. Dit gebeurt met terugwerkende kracht voor de jaren 2016 en 2017. Zorg dus dat je snel de financiering aanvraagt, of start met een PaTz-groep! Lees hier meer informatie over financiering en voorwaarden. 

Relevante informatie voor zorgverleners


Zie ook

Focus
De patiënt met zijn mogelijkheden dient centraal te staan en niet de ziekte. Persoonsgerichte zorg is de ideale aanpak en medisch verantwoord. Kernelementen van persoonsgerichte zorg zijn: zelfmanagement en samen beslissen. Van de patiënt wordt een actieve rol verwacht, terwijl de zorgverlener steeds meer als coach fungeert (bron: kennisplein chronische zorg).

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws