Ouderenzorg

Palliatieve Zorg

Wanneer aan mensen wordt gevraagd waar zij willen overlijden, dan antwoordt 73% dat zij graag thuis willen sterven. Uiteindelijk sterft 36% procent daadwerkelijk thuis (niet-acute sterfte), bij ouderen is dit 25%. Dit percentage zal de komende jaren toenemen. (bron: project PalliSupport 2019)

Elaa richt zich daarom op verbetering van palliatieve zorg in de eerste lijn. Het doel is dat Amsterdammers en Almeerders in hun laatste levensfase, en hun naasten, in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Daarom stimuleren we huisartsen om deel te nemen aan een PaTz groep.

 

PaTz groep

PaTz groepen verbeteren de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen rondom palliatieve zorg in de buurt. Het vergroot de deskundigheid en leidt tot advance care planning. Patiënten, die palliatieve zorg nodig hebben, worden vroegtijdig geïdentificeerd. Ook wordt tijdig met hen besproken welke wensen zij hebben ten aanzien van de zorg in de laatste levensfase en welke zorg nodig is. Dankzij PaTz weten huisartsen en wijkverpleegkundigen elkaar snel te vinden en komen palliatieve patiënten eerder in beeld. Patiënten overlijden vaker op de plaats van hun eigen voorkeur. 

In de afgelopen jaren maakte dit van oorsprong Amsterdamse initiatief een grote ontwikkeling door: van pilot tot ZonMw-Parel, van nul naar tweehonderd PaTz groepen in Nederland (2019). In Amsterdam zijn twintig PaTz groepen actief, in Almere vijf.

Klik hier voor een overzicht van alle PaTz groepen in Amsterdam

 

Vergoeding

Zilveren Kruis financiert ook in 2021 vanuit S3-gelden de deelname van Amsterdamse huisartsen aan een PaTz groep. 

 

logo patz

 

Wil je meer weten over PaTz?

Zelf een PaTz groep starten?

Neem contact op met Marij Duijsters

of kijk op PaTz.nu.
 
  

 

Stichting PaTz

Huisarts Bart Schweitzer startte in 2010 met behulp van Elaa (destijds 1ste Lijn Amsterdam) de pilot Palliatieve Thuiszorg naar voorbeeld van het Gold Standard Framework in Engeland en de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken (LESA) palliatieve zorg. Eind 2012 is stichting PaTz opgericht om de landelijke implementatie van PaTz mogelijk te maken.

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws