Ouderenzorg

Wijkscan ouderenzorg

De module ouderenzorg van de ROS-wijkscan levert gegevens om weloverwogen keuzes te maken in een effectieve aanpak rondom ouderenzorg in de regio.

De kwetsbaarheid van ouderen
Wat zijn de risicofactoren (en indicatoren) voor kwetsbaarheid van ouderen; welke trends zijn hierin zichtbaar in een specifiek werkgebied?

De veranderingen in de zorgvraag
Wat zijn de gevolgen van de veranderingen in de wetgeving? Wat zijn de gevolgen nu en in de toekomst voor het huisartsenbezoek van ouderen?

Het zorgaanbod in de regio
Hoe is de zorg rondom ouderen in een specifieke regio of wijk georganiseerd? Welke organisaties op het gebied van ouderenzorg zijn er actief?

De module ouderenzorg van de ROS-wijkscan Ouderenzorg is ontwikkeld door Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB), een onderdeel van het ROS-netwerk. Elaa denkt binnen CBB actief mee over het ontwikkelen van tools die de ROS-adviseurs kunnen gebruiken bij het realiseren van goede en betaalbare zorg in de buurt.

Zie ook

Focus
De patiënt met zijn mogelijkheden dient centraal te staan en niet de ziekte. Persoonsgerichte zorg is de ideale aanpak en medisch verantwoord. Kernelementen van persoonsgerichte zorg zijn: zelfmanagement en samen beslissen. Van de patiënt wordt een actieve rol verwacht, terwijl de zorgverlener steeds meer als coach fungeert (bron: kennisplein chronische zorg).  

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws