Overig

GLI in Amsterdam

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is uitgesloten van het eigen risico. Patiënten kunnen deelnemen aan een GLI als:

 • ze voldoen aan de verwijscriteria
 • het GLI-aanbod in de buurt is
 • ze een verwijzing van de huisarts hebben
      

Wat is een GLI?

De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over- en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.

 

Voor wie is de GLI?

De GLI is voor mensen met een matig tot extreem verhoogd gezondheidsrisico gerelateerd aan gewicht, volgens de indicatiecriteria uit de NHG-Standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas.

GLI BMI

 

Rol van de huisarts

Alleen de huisarts kan patiënten verwijzen naar een GLI. In de verwijzing moet staan: persoonsgegevens patiënt, BMI en AGB-code. De huisarts blijft betrokken gedurende het traject. De GLI-zorgverlener stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zonodig over eventuele aanvullende zorg. 

 

GLI-aanbieders Amsterdam

GLI aanbieders 350

Per 1 januari 2020 hebben de volgende GLI-aanbieders een contract afgesloten: download hier het overzicht.
Klik op de kaart voor een overzicht van de gecontracteerde GLI-aanbieders in Amsterdam. Een GLI kan worden aangeboden door:

 • leefstijlcoaches
 • diëtisten
 • fysiotherapeuten
 • oefentherapeuten

Patiënten die deelnemen aan een GLI bij een niet gecontracteerde aanbieder moeten de kosten zelf declareren bij hun zorgverzekeraar. 
    

Welke programma’s komen in aanmerking voor vergoeding?

Een goed beschreven, effectief programma voor een gecombineerde leefstijlinterventie is het uitgangspunt voor de vergoeding. Op dit moment zijn dat de door het RIVM op een voldoende niveau van effectiviteit beoordeelde programma’s:

Klik hier voor een overzicht van de kenmerken van deze programma's.

Het Zilveren Kruis heeft in Amsterdam de GLI geïntroduceerd door deze in te kopen via de Amsterdamse Huisartsen alliantie vertegenwoordigd door de ROHA. Gecontracteerde zorgverzekeraars per 1 juli 2019 zijn: 

 • CZ inclusief Nationale Nederlanden Zorg, Ohra zorgverzekeringen, Ohra ziektekostenverzekeringen
 • DSW inclusief Stad Holland Zorgverzekeraar
 • Menzis inclusief Anderzorg
 • Zilveren Kruis inclusief Avero, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, Zorgverzekeraar OZF
 • Zorg en Zekerheid inclusief AZVZ, OWM

De sportclub wordt niet vergoed
De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de persoon eigen initiatieven ontwikkelen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving. Fitness-abonnementen, sportclubs of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI onder de Zorgverzekeringswet.

 

Downloads

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws