Overig

De GLI in Amsterdam

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed vanuit de basisverzekering (uitgesloten van eigen risico). Wil een patiënt deel kunnen nemen aan een GLI, dan moet hij verwezen worden door de huisarts. De huisarts kan per 1 januari verwijzen naar een GLI-aanbieder als een patiënt voldoet aan de verwijscriteria én er een GLI aanbod is in zijn omgeving. In dit document vindt u uitleg over wat de GLI is en welke patiënten hiervoor in aanmerking komen.

Huisartsen kunnen verwijzen naar deze GLI aanbieders. De verwijsbrief dient de volgende gegevens te bevatten: Persoonsgegevens patiënt, BMI, AGB code. 

 

Wat is een Gecombineerde Leefstijd interventie? 

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over- en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.

Voor wie is de GLI? 

De GLI is voor mensen met een matig tot extreem verhoogd gezondheidsrisico gerelateerd aan gewicht, volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. De huisarts kan deze patiënten verwijzen voor een GLI. Tijdens het aanbieden van de GLI blijft de huisarts betrokken: de zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.


Welke programma’s komen in aanmerking voor vergoeding?

Een goed beschreven, effectief programma voor een gecombineerde leefstijlinterventie is het uitgangspunt voor de vergoeding. Op dit moment zijn de programma’s CooL, SLIMMER en De Beweegkuur door het RIVM op een voldoende niveau van effectiviteit beoordeeld. Het Zorginstituut Nederland geeft aan dat deze programma’s voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komen.
In Amsterdam heeft Zilveren Kruis (ZK) de GLI geïntroduceerd door deze in te kopen via de Alliantie (keten)zorggroepen vertegenwoordigd door de ROHA. Er is in Amsterdam gekozen om alle drie de programma’s aan te bieden. Vergelijking van de beschikbare GLI programma’s: Cool, Slimmer & Beweegkuur.

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de persoon eigen initiatieven ontwikkelen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving. Fitness-abonnementen, sportclubs of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI onder de Zorgverzekeringswet.

Hoe verloopt de contractering?

In Amsterdam heeft de ROHA voor verzekerden bij ZK namens de alliantiepartners een contract afgesloten met een aantal GLI aanbieders. Hieronder het actuele overzicht van de contracten met andere zorgverzekeraars. Indien er geen contract is dient de patiënt zelf de nota in te dienen bij de desbetreffende verzekeraar.

Gecontracteerde zorgverzekeraars per 1 juli 2019

Zorgverzekeraar

Bijbehorende labels

Zilveren Kruis

Avero, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, Zorgverzekeraar OZF

CZ

Nationale Nederlanden Zorg. Ohra zorgverzekeringen en Ohra ziektekostenverzekeringen

DSW

Stad Holland Zorgverzekeraar

Zorg en Zekerheid

OWM AZVZ

Menzis

Anderzorg


Actueel aanbod GLI aanbieders Amsterdam

Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten. Hieronder een overzicht van de gecontracteerde aanbieders in Amsterdam. Patiënten die bij andere aanbieders deelnemen aan de GLI moeten de kosten zelf declareren bij hun zorgverzekeraar.
Overzicht GLI-aanbieders in Amsterdam: klik hier

Factsheet voor verwijzers

Met de factsheet is er een handig overzicht gemaakt voor verwijzers, zodat deze gebruikt en gedeeld kan worden. Factsheet voor verwijzers: klik hier

 

Meer weten? Bel of mail met