Overige projecten

GLI in Amsterdam

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een aanpak die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. De interventie omvat advies over én begeleiding bij het verwerven van gezonde eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden. 

 

informatie voor verwijzers

 

Elaa is projectleider en lid van de stedelijke taskforce GLI. Wij richten ons op het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners om zo de toestroom naar de GLI te verhogen. Dit doen wij door meer bekendheid te geven aan de GLI. Daarnaast ontwikkelen we een kwaliteitsplan waarin onder andere de borging voor de toekomst van de GLI is opgenomen. 

 

Voor verwijzers

Verder hebben we op onze website een pagina ingericht - Elaa.nl/gli - waar zorgverleners antwoord vinden op de volgende vragen: Wie komen in aanmerking voor de GLI? Is een verwijzing nodig? Wat is de rol van de huisarts? Waar vind ik de GLI-aanbieders? Welke programma's komen in aanmerking voor vergoeding? Ook kan je er de door ons ontwikkelde infographic, factsheet en voorbeeld verwijsbrief downloaden. 

Tip: sla deze pagina op in je favorieten! 

 

Amsterdamse Huisartsen alliantie

De AHa ziet de GLI als een belangrijk aanbod dat goed aansluit op de visie en ambitie persoonsgerichte zorg. Met een persoonsgerichte benadering kunnen zorgverlener en patiënt samen besluiten of deelname aan de GLI aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de patiënt. De AHa ziet het als een kans om met huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en leefstijlcoaches een kader te ontwikkelen waarbinnen GLI in Amsterdam kan worden ingekocht, geïmplementeerd en geborgd.

 

Stedelijke taskforce GLI

Een multidisciplinaire stedelijke taskforce stelt de inhoudelijke en organisatotische randvoorwaarden voor de GLI in Amsterdam op. De taskforce bewaakt de voortgang van de GLI en rapporteert deze aan de AHa. Rekening houdend met de inkoopvoorwaarden van Zilveren Kruis. 

 

Vergoeding

De GLI wordt vergoed door alle zorgverzekeraars en is uitgesloten van het eigen risico. Namens de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) contracteert ROHA de GLI voor de hele stad.

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...