Overig

Spoedpost Almere

Net zoals op veel andere plaatsen in Nederland is de drukte op de spoedpost in Almere erg hoog. De regiotafel Almere heeft geld gereserveerd voor een onderzoek dat boven tafel moet krijgen waarom op de spoedpost in Almere zo druk is. Waarom zijn veel telefoontjes en bezoeken aan de spoedpost medisch niet urgent? 

Op basis van bovenstaande vraag heeft dr. Paul Giesen van IQ Healthcare een onderzoeksvoorstel geschreven. Er wordt onderzoeken gedaan naar het bel- en bezoekgedrag van de spoedpost van patiënten. Er wordt ook onderzocht op welke manieren huisartsenpraktijken de zorgconsumptie van de eigen patiënten op de HAP kunnen verminderen. Het is dan de bedoeling dat huisartsen handvatten krijgen om veelvuldig gebruik van de HAP bespreekbaar maken met patiënten die dit betreft. 

Elaa is projectleider van dit project. De projectgroep bestaat uit Eeke Boerlijst (huisarts & medisch manager huisartsenpost Almere, Helene Pellicaan (huisarts) Wout Klappe (huisarts) en Marijke de Mots (manager huisartsenpost Almere). 

Focus

De werkdruk op de spoedpost Almere is hoog. Met een onderzoek wordt getracht te achterhalen wat mogelijke oorzaken van deze drukte is. Na het onderzoek krijgen huisartsen handvatten aangereikt, waardoor zij het gesprek kunnen aangaan met patiënten die vaak de spoedpost bellen of bezoeken zonder dat er sprake is van urgentie. 

Meer weten? Bel of mail met

Samenwerkingspartners

Zorggroep Almere, Huisartsenpost Almere

Nieuws