Overige projecten

Gebiedsontwikkeling Amsterdam

De komende jaren gaat er veel gebouwd worden in Amsterdam. De stad groeit explosief. Dat betekent dat de vraag naar eerstelijnszorg ook zal groeien en dat ruimte ontstaat voor nieuwe praktijken en gezondheidscentra. Daarnaast staat er al veel druk op de bestaande praktijken: de zorgvraag intensiveert, er is krapte in vierkante meters en de huisvestingskosten stijgen. 

De gemeente Amsterdam wil graag dat voor heel Amsterdam op wijkniveau openbaar inzicht is in gebiedsontwikkeling en de behoefte naar huisvesting van de eerstelijnszorg. De gemeente faciliteert hiermee de ruimtevraag voor eerstelijnszorg in ontwikkelgebieden. De gemeente Amsterdam biedt daarom in samenwerking met de HKA en Elaa de informatie openbaar aan. 

Rol gemeente Amsterdam

Belangrijk om te weten is dat de gemeente Amsterdam bestemmingen geeft aan gronden en panden, maar deze in principe niet zelf ontwikkelt voor eerstelijnszorgpraktijken en gezondheidscentra. Met de openbare informatie wordt beoogd dat de ondernemende huisarts en ontwikkelende marktpartijen elkaar kunnen vinden. 

Rol Elaa

Elaa adviseert de gemeente Amsterdam bij het maken van richtlijnen over beschikbaarheid van eerstelijnszorg voorzieningen in groeigebieden. Door informatie over nieuwbouwgebieden en projectontwikkelaars openbaar op onze website te zetten hebben alle ondernemende zorgprofessionals gelijke kansen in het verwerven van nieuwe praktijkruimte. Elaa kan als onafhankelijke partij niet voor specifieke huisartsen of andere professionals onderhandelen met projectontwikkelaars of met de gemeente.

Dynamische online kaart

Om eerstelijnszorgverleners zelfstandig te laten inspelen op toekomstige huisvestingsvraagstukken en kansen in Amsterdam hebben de gemeente Amsterdam, HKA en Elaa een dynamische online kaart ontwikkeld.

gebiedsontwikkeling kaart amsterdam


Als input zijn gegevens gebruikt uit de enquête die in augustus 2018 aan alle huisartsenpraktijken is gestuurd. De dynamische kaart geeft inzicht in de ontwikkelingen op gebiedsniveau. Zo kan men een inschatting maken in welke gebieden er op termijn praktijken bij moeten komen, wat de plangebieden zijn en wat dit kan betekenen voor druk op de huidige prakijken.

Heb jij de enquête niet ingevuld, maar wil je jouw praktijk terugzien in de online kaart? Of heb je feedback?  Vul dan dit formulier in. 


Zie ook

Gemeente Amsterdam: Bouw- en  verkeersprojecten 
Gemeente Amsterdam: Stadsloods verbindt vraag en aanbod van ruimtes in de stad
 Gemeente Amsterdam: Volg het beleid: Koers 2025 
• LHV Huisartsenkring Amsterdam/Almere: Huisvesting & praktijkstart 
Platform Amsterdam Zuidas

 

Meer weten? Bel of mail met