Overig

Hiv in de eerste lijn

Elaa werkt nauw samen met het H-team: Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam. Binnen dit team werken alle bij de preventie en behandeling van hiv betrokken partijen en ook de doelgroepen met elkaar samen. Het doel van deze unieke samenwerking: het met een nieuwe preventie-aanpak radicaal terugdringen van het aantal hiv-besmettingen in de regio. De drie pijlers van deze aanpak zijn: sneller opsporen, eerder behandelen en beter voorkomen. Amsterdam vormt hiermee een pilotgebied voor het hele land. Vanwege de multidisciplinaire aanpak en de focus op een gebied met een hoge hiv-prevalentie staat dit initiatief wereldwijd in de frontlinie van hiv-implementatie-onderzoek.

Elaa betrekt en enthousiasmeert Amsterdamse huisartsen bij de nieuwe hiv-aanpak door middel van een nieuwsbrief. In samenwerking met het H-team organiseren wij Diagnostische Toets-overleggen (DTO). Hierin worden huisartsen geschoold in het tijdig en juist opsporen, behandelen en verwijzen van patiënten met hiv en soa. Samen met het H-team motiveren we huisartsen om deel te nemen aan de jaarlijkse hiv-testweek. 

Aanmelden voor de hiv nieuwsbrief of een DTO organiseren? Neem dan contact op met Nienke Brinkman. Een DTO organiseren is op dit moment alleen mogelijk in Amsterdam. 

Focus

Preventie kent vele vormen. Universele preventie hoort van oudsher thuis bij de GGD en publieke gezondheidszorg.
Als zorg en publieke gezondheidszorg samen krachten bundelen, kan dat veel opleveren.

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws