Overig

Medicatieoverdracht in de keten

Binnen het project Medicatieoverdracht wordt gewerkt aan verbetering van medicatieoverdracht in de regio. Stip op de horizon is voor iedere patiënt/cliënt in de zorgregio Amsterdam en Almere een goede, snelle en veilige medicatieoverdracht.

In 2015 heeft de SIGRA het convenant ‘Medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding’ en het convenant ‘Veilige geneesmiddelenzorg voor thuiswonenden: samenwerking eerste lijn en thuiszorg’ geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het projectplan ‘Verbetering Medicatieoverdracht in de Zorgketen Amsterdam’.

Punten ter verbetering van medicatieveiligheid rondom ziekenhuisbezoek werden in 2016 opgepakt waarbij Elaa contacten met, en invloed op, huisartsen en apothekers heeft ingezet bij het aanpakken van een aantal verbeterpunten. Het project wordt ook in 2018 voortgezet.

Wij richten ons op de verbetering van de medicatieoverdracht binnen de zorgketen met als specifieke aandachtsgebieden:

  • het stimuleren van het verzenden van stopberichten door huisarts naar de (openbare) apotheek;
  • het doen van metingen (aan de verzending van stopberichten) en presentatie daarvan (in FTO’s);
  • het verzamelen en beschikbaar stellen van handleidingen voor het verzenden van stopberichten vanuit de diverse HIS’en. 

Zie ook de website van de SIGRA.

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws