Overig

Pilot Digitale communicatie eerstelijnszorg Almere

Op initiatief van het Zilveren Kruis is in december 2017 gestart met het project ‘Zorg in de Wijk’.

In dit project participeren vertegenwoordigers van tien verschillende Almeerse organisaties. Er werden vijf doelen geformuleerd:

Preventie en zelfredzaamheid

Stimuleren op uitkomsten

Stimuleren op coördinatie

Stimuleren op innovaties

Geen onnodige zorg (doelmatigheid)

De Almeerse huisartsen werden eigenaar van het doel ‘stimuleren op coördinatie’. Na een tweetal sessies kwamen de deelnemende organisaties tot de conclusie dat de verbetering van de communicatie tussen de cliënt, mantelzorger, wijkverpleegkundige, huisarts en mogelijk andere betrokkenen een groot manco is in de zorgverlening (met name in de zorgverlening van kwetsbare ouderen). Met de verwachte groei van het aantal 75 plussers is afstemming van de zorg essentieel. Unaniem werd er door de deelnemers besloten dat dit doel de grootste prioriteit heeft.

Dit doel sluit aan op het eerdere projectplan van de regiotafel om een selectie te doen van een effectieve digitale tool voor de communicatie tussen huisartsen en wijkverpleging, te starten met de kwetsbare ouderen. De algemene doelstelling is integratie tussen de zorg van de wijkverpleging en de praktijkzorg van de huisartsen. De grote stip aan de horizon is dat de cliënt, mantelzorger, wijkverpleegkundige en huisarts (en andere hulpverleners) met elkaar op een eenvoudige en veilige manier kunnen communiceren. Het zorgbehandelplan kan met de cliënt worden opgesteld en problemen en/of onduidelijkheden kunnen snel en doelmatig getackeld worden omdat de informatie actueel is. Dit stimuleert de regierol en het zelfmanagement van de cliënt/mantelzorger. Ook is het mogelijk tekst, foto’s en bestanden kunnen te versturen waardoor visites door de huisarts niet altijd meer noodzakelijk zijn.

In 2019 starten we met een pilot in Almere-Buiten. Elaa is projectleider van dit project. Met de pilot doen de onderstaande huisartsenpraktijken mee:

Huisartsenpraktijk Medi-Mere Buiten                                        

Huisartsenpraktijk de Waterlelie                        

Zorggroep Almere: Gezondheidscentra de Bouwmeester & de Binder

 

Meer weten? Bel of mail met