Overige projecten

Pilot PrEP Amsterdamse huisartsen

Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) is een succesvolle manier om het aantal nieuwe hiv-infecties terug te dringen, bij correct gebruik geeft het 88-97% bescherming tegen hiv-infectie. In Nederland werd Emtricitabine/tenofovir in 2016 als PrEP geregistreerd, in dat jaar verscheen ook een richtlijn voor het voorschrijven van PrEP, waaraan onder andere de Nederlandse Vereniging voor Hiv-behandelaren, GGD Nederland, de Expertgroep seksuele gezondheid van het Nederlands Huisartsen Genootschap, het RIVM en Soa Aids Nederland meewerkten. In de richtlijn wordt beschreven wie in aanmerking komt voor PrEP en hoe gebruikers gecontroleerd dienen te worden.

Vergoedingsregeling

De verstrekking van de hiv-preventiepil verloopt in de praktijk traag, ondanks het positieve advies van de Gezondheidsraad in maart 2018 en het besluit van de minister tot uitvoering van dit advies. In Amsterdam begeleiden zowel huisartsen als GGD-artsen de verstrekking. Consulten kosten meer tijd dan reguliere consulten. Huisartsen die al PrEP voorschrijven beamen dit, goede PrEP zorg is zinvol maar ook tijdrovend.

Huisartsenkring Amsterdam/Almere en NHG Expertgroep Seksuele gezondheid (SeksHAG) hebben PrEP aangemerkt als aanvullend aanbod. Voor de huisartsen is er een tweejarige vergoeding geregeld om de extra tijdsinvestering die de begeleiding van PrEP vraagt te ondervangen. Om hiervoor in aanmerking te komen is een aantal voorwaarden van toepassing, zoals het volgen van een verplichte scholing en het inleveren van geanonimiseerde jaarlijkse data ter monitoring van het project. 

Resultaten pilot 2019-2020

In de data is vanwege de COVID-19 pandemie een vertekend beeld te zien. Veel mensen hebben vanwege COVID-19 mogelijk een veranderd seksleven: minder partners en minder frequent seks en zijn daarom van dagelijks- naar intermitterend PrEP-gebruik gegaan. Hierdoor werd de noodzaak om langs te komen voor de periodieke controles minder gevoeld. Deze ontwikkeling is in het rapport duidelijk terug te zien; er zijn minder pilrecepten uitgeschreven en er is minder HIV- en nierfunctieonderzoek gedaan. 

De uitkomsten bieden een leidraad in het gesprek tussen de (her)verdeling PrEP-zorg tussen huisarts en GGD, alsook de implicaties voor het vormgeven zinnige en duurzame PrEP-zorg in de toekomst in Amsterdam.

Downloads

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws