Overig

Privacy & Informatieveiligheid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Elaa is deelnemer aan de werkgroep Privacy en Informatieveiligheid die zich als doel heeft gesteld het regionaal borgen van de veiligheid van digitale informatieoverdracht. De werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van afspraken en richtlijnen, met betrekking tot patiënttoestemming en autorisatie. Daarnaast biedt de werkgroep Privacy en Informatieveiligheid onderstaande scholingen aan.

Meer informatie over 'Zorgaanbieders en de AVG' lees je verderop op deze pagina. Voor meer informatie over de werkgroep verwijzen wij naar de SIGRA

 Workshop Privacy Risicoanalyse & Afhandeling datalek

Door mr. A.L. (Ton) Veldhuis

Na het doorlopen van deze 3 uur durende sessie voldoet jouw organisatie aan de (basis) eisen van risicoanalyse, heb je een verwerkingsregister opgesteld en ben je voorbereid op mogelijke datalekken (awareness, communicatie, logboek). Uitermate praktisch en gericht op jouw eigen mensen. Zij moeten het doen!

doelgroep eerstelijnspraktijken
aantal deelnemers 3 - 5
kosten € 750,- excl. btw, incl. documentatie en stappenplan
datum in overleg
locatie incompany of bij de SIGRA
aanmelden per e-mail bij Félice de Charro

 

Praktijktoets IB-indezorg

Dit is een online vragenlijst, ontwikkeld door Comfort-IA, die je zelf kan doen om zicht te krijgen op jouw huidige praktijksituatie en ondertussen veel te leren over de praktische kant van informatiebeveiliging. Je kan je eigen resultaten spiegelen met andere zorgverleners in Nederland.

doelgroep eerstelijnspraktijken
kosten € 49,- excl. btw 
aanmelden via de website IBindezorg.nl

 


 

Zorgaanbieders en de AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor jou als zorgaanbieder. De regels dwingen je om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van patiënten. Juist nu veel informatie gedigitaliseerd is.

Nieuwe verplichtingen

Onder de AVG gelden er nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met toestemming van de patiënt. In veel gevallen ben je ook verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Bestaande regels blijven gelden

De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt. De volgende wetten blijven dus gelden:

  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
  • Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

De AVG-regels gaan ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws