Overig

ROS-wijkscan

Welke zorg wordt aangeboden in een wijk? Welke zorgvraag komt op ons af? En zijn deze twee in balans? Elaa biedt gedetailleerde informatie via de ROS-wijkscan, zoals over de mate van vergrijzing, inkomensniveaus, ziektebeelden en leefbaarheid. Het biedt aanknopingspunten om na te denken over welke zorg er nodig is op korte en langere termijn. Tabellen, grafieken en geografische kaarten geven inzicht in de (toekomstige) behoefte van de populatie. Door een vergelijking met het huidige zorgaanbod en samenwerkingsverbanden in de buurt ontstaat een beeld van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van eerstelijnszorg.

Voor wie is de ROS-wijkscan?

Voor partijen die willen (gaan) samenwerken in een wijk of stadsdeel. Met hulp van de ROS-Wijkscan kan op basis van zorgvraag en zorgaanbodgegevens een analyse worden gemaakt van de huidige situatie en prognoses worden gemaakt over toekomstige zorgvraag en zorgaanbod.

Voor alle praktijken die hun zorgaanbod willen aanscherpen, hun praktijk willen uitbreiden, zich nieuw vestigen, etc. De wijkscan geeft up to date informatie over vraag en aanbod van eerstelijnszorg zorg in de wijk.

Voor stadsdelen en gemeenten, zorgverzekeraars en andere beleidsmakers die in samenwerking met Elaa de ondersteuning en versterking van de eerstelijnszorg in de regio op de agenda willen zetten, en bereid zijn de wijkscan met eigen data te verrijken.

Hoge bloeddruk Postcodes van Gemeenten Amsterdam en AlmereWelke gegevens zitten er in?

Demografische gegevens, afkomstig van bronnen zoals Centraal Bureau voor de Statistiek, Sociaal en Cultureel Planbureau. Gegevens over ziektebeelden, afkomstig van Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg LINH (NIVEL). Gegevens over het aanbod van eerstelijnszorg, afkomstig van Elaa, op basis van het eigen adresbestand.

 

Landelijke dekking

Elaa werkt niet alleen aan de ontwikkeling van de wijkscan. Samen met 13 andere ROS’en heeft Elaa een contract afgesloten met ABF Research voor de levering van de ROS-wijkscan. Alle ROS'en zijn vertegenwoordigd in het landelijke ROS-netwerk waarin zij het instrument verder ontwikkelen.

Openbare versie: doe het zelf

In de openbare versie zijn standaardrapporten beschikbaar die in vogelvlucht een beeld geven van jouw werkgebied.


Zie ook

 

Meer weten? Bel of mail met