Overige projecten

Informatiemanagement

Hoe ziet de populatie in onze wijk er eigenlijk uit? Welke zorgvraag en ondersteuningsbehoefte zien we op ons afkomen? Hoe kunnen we informatie uit verschillende bronnen en organisaties met elkaar combineren? De vragen rondom het gebruik van data in en rondom de gezondheidszorg nemen in snel tempo toe. Maar om welke data gaat het dan? Wat zijn relevante bronnen? Hoe kunnen we informatie interpreteren? En hoe maken we van data betekenisvolle informatie? 

Gedegen beleid en verantwoorde keuzes worden gemaakt op basis van feiten, cijfers, informatie en gefundeerde kennis. Door data uit diverse bronnen te bundelen, ontstaat beter inzicht in de vraagstukken en knelpunten op lokaal niveau. Deze data worden vervolgens besproken met de deelnemende partijen uit onder andere gezondheid, zorg, welzijn en overheid. Hierdoor ontstaat een gedeelde urgentie. Dit vormt een startpunt voor samenwerking om gezamenlijke verbeteringen en innovaties uit te voeren. 

Nu er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden ontstaan, speelt ook goede monitoring een onmisbare rol. Op basis van een goede regio- en wijkanalyse helpen onze adviseurs partijen binnen en buiten de eerste lijn met elkaar te verbinden en het gesprek te faciliteren voor een gezamenlijke visie en aanpak van lokaal gezondheidsbeleid. 

Elaa werkt samen met de andere ROS’en binnen het ROS-netwerk. Op het thema Data en informatiemanagement krijgt deze bundeling van diensten en producten, zoals de ROS-Wijkscan, vorm via D3.

Elaa denkt met je mee over de stapsgewijze aanpak, analyses, meetplannen en regio- of wijkscans. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom data en informatiemanagement.  


ROS-wijkscan

De ROS-wijkscan is voor partijen die willen (gaan) samenwerken in een wijk of stadsdeel. Met de ROS-Wijkscan kan op basis van zorgvraag en zorgaanbodgegevens een analyse worden gemaakt van de huidige situatie en prognoses over toekomstige zorgvraag en zorgaanbod.

De ROS-wijkscan is voor alle praktijken die hun zorgaanbod willen aanscherpen, hun praktijk willen uitbreiden, zich nieuw vestigen, etc. De wijkscan geeft up to date informatie over vraag en aanbod van eerstelijnszorg zorg in de wijk.

De ROS-wijkscan is voor stadsdelen en gemeenten, zorgverzekeraars en andere beleidsmakers die in samenwerking met Elaa de ondersteuning en versterking van de eerstelijnszorg in de regio op de agenda willen zetten, en bereid zijn de wijkscan met eigen data te verrijken.

Hoge bloeddruk Postcodes van Gemeenten Amsterdam en AlmereWelke gegevens zitten er in?

Demografische gegevens, afkomstig van bronnen zoals Centraal Bureau voor de Statistiek, Sociaal en Cultureel Planbureau. Gegevens over ziektebeelden, afkomstig van Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg LINH (NIVEL). Gegevens over het aanbod van eerstelijnszorg, afkomstig van Elaa, op basis van het eigen adresbestand.

 

Landelijke dekking

Elaa werkt niet alleen aan de ontwikkeling van de wijkscan. Samen met de andere ROS’en heeft Elaa een contract afgesloten met ABF Research voor de levering van de ROS-wijkscan. Alle ROS'en zijn vertegenwoordigd in het landelijke ROS-netwerk waarin zij het instrument verder ontwikkelen.

Openbare versie: doe het zelf

In de openbare versie zijn standaardrapporten beschikbaar die in vogelvlucht een beeld geven van jouw werkgebied.


Zie ook

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws