Overig

Samenwerkingsassessment

In een goede samenwerking werken organisaties en mensen aan een proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een gedeelde ambitie. Iedereen werkt wel op een of andere manier samen. Hoe kun je het functioneren van de samenwerking in kaart brengen krijg je grip op niveau van de samenwerking binnen een netwerk?
Deze quickscan biedt daar inzicht in.

Instructie quickscan

Maak deze scan zelf of met je samenwerkingspartners. Geef een beoordeling van 0 tot 10 op de verschillende onderdelen en verbindt de beoordelingen met elkaar. Het ontstane spinnenweb geeft een goed weer wat binnen de samenwerking sterk is ontwikkeld en wat om nadere uitwerking vraagt.

Vragen die je daarbij aan jezelf en aan je samenwerkingspartners kunt stellen: 

  • Waarom beoordeel je goed/minder goed?
  • Kun je aangeven welke factoren daarin een rol spelen? 
  • Wat zou een vervolgactie kunnen zijn? Wat kun jij hierin doen? Wat moeten anderen doen?

Figuur samenwerkingsassessment

Figuur: Uit ‘Leren samenwerken tussen organisaties’, auteurs Kaats en Opheij.
Bewerking door Elaa 

 

Focus

'In de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het moet'. Onder dit motto onderzoeken en ondersteunen we projecten die substitutie tot doel hebben. Bijvoorbeeld voorkomen van onnodige ziekenhuiszorg en het inzichtelijk maken van de daarmee samenhangende besparingen. Daarnaast verbinden van partijen ten behoeve van de verschuiving van de zorg van tweede naar eerste lijn. En tot slot organiseren van trekkracht vanuit de eerste lijn.

 

Meer weten? Bel of mail met