Integrale zorg voor kwetsbare ouderen dankzij Beter Oud

“De manier waarop wij werken binnen het programma Beter Oud in Amsterdam is hét antwoord voor het vraagstuk van stuwmeer van ouderen dat er in de nabije toekomst aankomt.”

Bernard Prins is als huisarts en lid van de stuurgroep Beter Oud in Amsterdam nauw betrokken bij het programma. “Het is dé manier om de integrale zorg voor kwetsbare ouderen structureel te verbeteren”, is zijn stellige overtuiging. “Een belangrijke pijler is de inzet van een praktijkondersteuner-ouderen in de huisartsenpraktijk. Je kunt niet zonder, zeker bij de verwachte toename van het aantal kwetsbare ouderen. Het is belangrijk voor zowel de patiënt als voor de huisarts. Het is prachtig dat inmiddels 99 Amsterdamse huisartsenpraktijken werken met een praktijkondersteuner-ouderen en dat aantal neemt nog steeds toe. Een praktijkondersteuner-ouderen brengt de ingeschreven 75-plussers in kaart en bewaakt dat de kwetsbare ouderen goed in beeld zijn en blijven. Het grote belang daarvan is onmiskenbaar aangetoond met de corona-epidemie, toen veel ouderen zich geïsoleerd en angstig voelden. De praktijkondersteuner-ouderen heeft hen actief telefonisch benaderd, geïnformeerd hoe het ging en of er nog ondersteuning nodig was. Dat stelden de ouderen zeer op prijs. De coronapandemie heeft ook de noodzaak van de ACP-gesprekken genadeloos bloot gelegd, wat ook tot de taak van de praktijkondersteuner-ouderen behoort.” 

 

Netwerk rondom kwetsbare ouderen

Als andere belangrijke pijler van het programma Beter Oud noemt Bernard Prins versteviging van het netwerk rondom kwetsbare ouderen. “Ons regulier MDO bevat tal van disciplines: huisartsen, een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut ouderen, ergotherapeut, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, casemanager dementie en maatschappelijk werk. Een vaste groep professionals, die complexe casuïstiek bespreekt en kennis deelt. En die elkaar goed weet te vinden als dat nodig is.” 

 

Resultaten…

Hij is trots op wat er is bereikt in het programma Beter Oud in Amsterdam. Als korte opsomming: “De functieomschrijving van de praktijkondersteuner-ouderen en de ontwikkelde scholing die aansluit op het programma. De uniforme registratie is ook een groot goed, dat is versneld door de uitbraak van het coronavirus. Op de huisartsenpost kunnen de huisartsen via LSP nu direct inzien wie de contactpersonen zijn, de medicatie, de wensen ten aanzien van het levenseinde, en dergelijke. Er is tevens een goede start gemaakt met het stedelijk netwerkoverleg met specialisten ouderengeneeskunde. En het programma Beter Oud in Amsterdam is aangesloten bij de coalitie ouderen, dat onderdeel is van de stadsbrede samenwerking Amsterdam Vitaal & Gezond.”

 

...en uitdagingen

Bernard Prins noemt daarnaast een aantal uitdagingen. “De overdracht van de eerste naar de tweede lijn en omgekeerd kan beter. Ik verwacht veel van het Transmurale Platform Amsterdam. Dat moet ertoe leiden dat transmurale afspraken worden geborgd en nageleefd. In het programma Beter Oud is afgesproken dat de praktijkondersteuner-ouderen bij ontslag uit het ziekenhuis kijkt naar de farmacie. Als dat op een ziekenhuisafdeling is aangepast, komt het namelijk niet in onze HIS. Met TPA kan dit elektronisch beter en kunnen we elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden. Inzicht in medicatie-aanpassingen is tevens van belang voor de valpreventie, eveneens een aandachtspunt. De praktijkondersteuner-ouderen heeft daar oog voor, door te kijken naar spierkracht, kwetsbaarheid, medicatie en bijvoorbeeld of de rollator goed wordt gebruikt. Het is eveneens een aandachtspunt van de fysiotherapeut in ons MDO. Maar nu loopt in Amsterdam ook het project Draaideur, om valincidenten te verminderen.” 

De grootste uitdaging ligt volgens Bernard Prins in de dementiezorg. “De redelijk goedlopende ketenzorg dementie Amsterdam is door aanpassingen in de financiering helaas verdwenen. De coalitie ouderen is bezig om de keten nieuw leven in te blazen. Nu zijn er casemanagers dementie, ketenregisseurs in de wijken en de praktijkondersteuners-ouderen doen ook casemanagement. Het medisch en sociaal domein moeten weer worden samengebracht. Daartoe is Beter Oud in Amsterdam heel geschikt, omdat het programma verschillende domeinen beslaat en goed de ketens aan elkaar kan koppelen.”

 

Structurele werkwijze

Eind van dit jaar loopt het programma Beter Oud in Amsterdam af. En dan? “De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft namens de Stuurgroep Beter Oud bij Zilveren Kruis een voorstel ingediend over voortzetting”, geeft Bernard Prins aan. “Zilveren Kruis ziet gelukkig zeker het belang van het programma in, daar zijn we heel blij mee. We hopen oprecht dat de financiering aansluit bij de werkwijze. Want alleen dan is blijvende integrale zorg voor kwetsbare oudere Amsterdammers mogelijk.”

 

BernardPrins 

 

 

 

Bernard Prins

huisarts en lid van de stuurgroep Beter Oud in Amsterdam

Deel dit bericht