Over Elaa

Elaa in 90 seconden

Missie

Iedereen gezond en wel in Amsterdam en Almere. Dat is onze missie. Hier werken wij aan door krachtige samenwerking te realiseren en mensen en organisaties te begeleiden bij het organiseren van optimale zorg en welzijn.

 

Visie

Met de inwoner als uitgangspunt zetten wij in op samenwerking tussen het (para)medisch en sociaal domein. Elaa adviseert en versterkt de eerstelijnszorg, treedt op als onafhankelijke regionale partner en stimuleert innovatie. We enthousiasmeren en begeleiden mensen en organisaties om zich in te zetten voor een gezondere samenleving, een betere (ervaren) gezondheidszorg en zorg die ook in de toekomst betaalbaar blijft. Samen met professionals, organisaties en netwerken dragen wij bij aan passende zorg en een gezondere buurt, wijk en stad. We streven hierbij naar het verkleinen van de gezondheidsverschillen en het creëren van kansengelijkheid. En we letten extra op de kwetsbare inwoners van Amsterdam en Almere.

 

Kernwaarden

Betrokken, samenwerken, onafhankelijk en vernieuwen zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de attitude van onze medewerkers.

Betrokken

Betrokken

Elaa is betrokken en dichtbij. We zijn geïnteresseerd in de mensen die het werk doen en dragen graag bij aan de doelen die zij nastreven. Als krachtige samenwerkingspartner die meedenkt in het proces, de uitvoering en het resultaat zijn we scherp op het gewenste einddoel.

 

Samenwerken

Samenwerken

Elaa is expert in het bouwen aan samenwerking binnen het (para)medisch- en sociaal domein. Wij verbinden mensen en organisaties en werken aan vertrouwen zodat een ieder bereid is om te delen in verantwoordelijkheden, ervaring, kennis, talent en successen.

 

Onafhankelijk

Onafhankelijk

Elaa is open, onbevooroordeeld en gelooft in de kracht van de eerste lijn. Wij zijn goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen en hebben kennis van het veld. Hierdoor zijn wij in staat om boven de inhoud uit te stijgen. Op die manier helpen wij het proces zo in te richten dat doelen worden bereikt.

Vernieuwen

Vernieuwen

Elaa heeft bevlogen medewerkers die nieuwe ontwikkelingen in en met het veld initiëren. We zijn nieuwsgierig, onderzoekend en staan open voor nieuwe ideeën. Wij dagen onze partners uit om buiten de kaders te denken. Het belang van een sterke eerste lijn staat bij ons voorop en vanuit dat vertrekpunt weten we innovaties op waarde te schatten. Zo creëren we impact.