Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Elaa is niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. De disclaimer heeft specifiek betrekking op deze website - Elaa.nl - en aanverwante digitale middelen zoals de digitale nieuwsbrief. Elaa besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar (digitale) communicatie-uitingen.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Elaa is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet c.q. digitale kanalen, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons via onze eigen communicatiekanalen of anderszins langs elektronische weg. Tevens is Elaa niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar deze site verwijst.

Het is niet toegestaan om zonder (schriftelijke) toestemming van Elaa informatie die op deze site of in onze nieuwsbrief is gepubliceerd te verveelvoudigen of openbaar te maken. Na toestemming dient altijd de bron, met een link naar onze website, te worden vermeldt. Indien de informatie ingezet wordt om er zelf geld aan te verdienen, dan zal een boete worden opgelegd van 5.000,- euro.

Elaa is gerechtigd de inhoud van deze disclaimer te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website, stuur dan een e-mail naar redactie@elaa.nl