Hoe is Elaa ontstaan?

2004

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werd gedwongen tot het ontslag van 350 man door het ministerie van VWS en ZN. LHV werd bekostigd uit ziektekostenpremies en daar moest een einde aan komen door belangenbehartiging te scheiden van de ondersteuning. ZN wilde een ondersteuning voor de hele eerste lijn en niet alleen huisartsen. De ‘Regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg (ROS)’ was geboren.

2004

2005

De LHV had in de regio districtskantoren (DHV's). Voor de Amsterdamse huisartsen was dit de Amsterdamse Huisartsen Vereniging (AHV). Door het besluit van VWS en ZN waren het de DHV's die werden opgeheven, dus ook de AHV. De toenmalige directie heeft toen aangeklopt bij VWS en ZN met het voorstel dat de AHV verder wilde als een ROS.
Op 1 januari 2005 was dit een feit en ging
1ste Lijn Amsterdam, de ROS voor Amsterdam, officieel van start. 

2010

Almere is koploper in geïntegreerde eerstelijnszorg, daarom ging in eerste instantie het grootste deel van de ROS-gelden naar Zorggroep Almere. De zorgverzekeraar wilde uiteindelijk toch dat er een zelfstandige ROS voor Almere kwam die meer in het veld werd gepositioneerd, met aandacht voor de vrijgevestigde zorgverleners. Op 16 december 2010 heeft Zorggroep Almere de regionale ondersteuningsstructuur voor Almere opgericht. Eerst onder de naam ROSA later ROSAlmere.

2010

2017

1ste Lijn Amsterdam en ROSAlmere hebben in 2017 de intentie om samen te bouwen aan een nieuwe organisatie. De gemeente Almere heeft de ambitie om uit te groeien tot de vierde stad van Nederland en krijgt steeds meer te maken met grotestadsproblematiek zoals deze ook in Amsterdam wordt ervaren. Door kennis en expertise van de medewerkers gezamenlijk te bundelen zorgen we voor een stevigere organisatie met nog meer kwaliteit. Daarnaast is er ook een financieel belang. Door de fusie kan personeel gedeeld worden en efficiënter worden omgegaan met ICT, HRM, financiën en andere zaken. 

2018

Op 1 januari 2018 zijn 1ste Lijn Amsterdam en ROSAlmere juridisch gefuseerd en gaan samen verder als één organisatie:

Elaa, de krachtige samenwerkingspartner voor zorg en welzijn

2018