Privacy Statement

Stichting ROS Elaa, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Elaa verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat deze zelf aan ons zijn verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • AGB-code
 • BIG-nummer
 • Registratienummer beroepsvereniging
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt bijvoorbeeld door invullen van een formulier op deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als men er van overtuigd is dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Mensen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Uitwisselen praktijkgegevens ten behoeve van samenwerking
 • Mensen te informeren over nieuwe en/of wijzigingen van onze projecten
 • Elaa analyseert het gedrag van bezoekers op deze website om daarmee de website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming
Elaa neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elaa) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en zolang de wet ons verplicht gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen we de gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Elaa verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Alleen wanneer het werk hierom vraagt worden met toestemming persoonsgegevens gedeeld. 

Cookies of vergelijkbare technieken
Elaa gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan men ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kan men een eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Elaa. Stuur hiervoor een e-mail met een kopie van je identiteitsbewijs naar Elaa. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Elaa neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens
Elaa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens
Hoogte Kadijk 143C
1018 BH Amsterdam
06 - 483 55 237
info@elaa.nl