Overig

Amsterdams Rookalarm

Het Amsterdams Rookalarm stimuleert maatregelen die bijdragen aan een rook-arm Amsterdam. Het initiatief wil voorkomen dat kinderen beginnen te roken. Ook moet er meer bekendheid en betere toegankelijkheid komen van stoppen-met-roken ondersteuning voor rokers die willen stoppen. Verder moet meeroken tot een minimum worden beperkt. Om dit te realiseren pleiten wij voor effectieve maatregelen die bijdragen aan een rook-arm Amsterdam.

Onze actiepunten

  • Drastische inperking van het aantal verkooppunten en verminderen zichtbaarheid tabaksproducten.
  • Prijs tabaksproducten sterk verhogen door ophogen accijnzen.
  • Schoolterreinen en kinderspeelplaatsen rookvrij.
  • Handhaving rookverbod in de horeca.
  • Actieve ontmoediging van roken onder jongeren via educatie en voorlichting.
  • Betere bekendheid en toegankelijkheid van stoppen met roken-ondersteuning.

Wat kun jij doen?

Waarom dit initiatief?

Roken is verreweg de belangrijkste vermijdbare oorzaak van sterfte en ziekte. Maar liefst 13% van alle ziekten worden door roken veroorzaakt. Alle reden dus om fors in te zetten op tabaksontmoediging. Het aantal rokende jongeren in Amsterdam is in de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. Een daling die nog onvoldoende is. Nog steeds heeft 15% van de tweedeklassers en 32% van de vierdeklassers ervaring met tabak. Onder volwassenen is het aantal rokers na 2008 niet meer afgenomen. Sterker nog, de afgelopen jaren zijn meer Amsterdammers tussen de 19 en 34 jaar gaan roken.

Als professionals in de zorg worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van roken. En dan zijn we te laat. Waar mogelijk bieden we stoppen-met-roken ondersteuning en worden risicopatiënten behandeld. Dat zullen we zeker blijven doen.

Maar laten we vooral ook dié maatregelen invoeren waarvan we weten dat ze effectief zijn in het terugdringen van roken. Voor dit type maatregelen zijn we afhankelijk van de politiek.

Om bij te dragen aan een rook-arm Amsterdam richt het Amsterdams Rookalarm zich op de volgende activiteiten:

  • Het blijven agenderen van effectieve maatregelen bij lokale- en landelijke politiek.
  • Pleitbezorging voor intensivering aanbod van educatie en voorlichting op scholen, inclusief ouder betrokkenheid.
  • Aansluiten bij de Rookvrije Generatie en bekendheid geven aan deze beweging via eerstelijns professionals en apotheken.
  • Stimuleren dat mensen stoppen en bevorderen van toegankelijke SMR-ondersteuning.

Waarom in Amsterdam?

Amsterdam heeft het hoogste percentage rokers vergeleken met andere grote steden in Nederland. Nog een reden: na een jarenlange daling zien we nu weer een lichte stijging van het aantal rokers onder de volwassenen (19-34 jaar) in Amsterdam. Amsterdamse zorgverleners vinden dat het nu de hoogste tijd is om eindelijk de juiste maatregelen te nemen zodat het aantal rokers in Amsterdam weer gaat dalen. 

Wie zijn wij?

Amsterdams Rookalarm is een initiatief van Huisartsen Kring Amsterdam, GGD Amsterdam, Jellinek en Elaa. Op de website - amsterdamsrookalarm.nl - lees je meer informatie over de plannen en hoe je kan mee doen. 

Focus
Preventie kent vele vormen. Universele preventie hoort van oudsher thuis bij de GGD en publieke gezondheidszorg. Als zorg en publieke gezondheidszorg samen krachten bundelen, kan dat veel opleveren.

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws