SPECIALS

Beter Oud in Amsterdam

Met het beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, krijgen huisartsen steeds meer te maken met kwetsbare oudere patiënten, veelal met complexe problematiek. Voor deze groep is gestructureerde, integrale eerstelijnszorg noodzakelijk. Om dit te realiseren zet de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) en Elaa in op het verbeteren van integrale zorg voor kwetsbare ouderen in en vanuit de huisartsenvoorziening.

Deze ambitie krijgt vorm in het programma Beter Oud in Amsterdam. Onderdeel van dit programma is de stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021. Deze inzet wordt mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis.

Hoe staat het er nu voor, wat zijn de ervaringen mede ook in deze coronatijd?
Lees het in deze 9 interviews!

Zorg voor ouderen gaat vooral over kwaliteit van leven

Zorg voor ouderen gaat vooral over kwaliteit van leven

Een programma voor ouderen kan niet zonder ouderen. Dus bij de ontwikkeling van het programma Beter Oud in Amsterdam zaten ook ouderen in de klankbordgroep, waaronder Agnes Cornelis. Zij is tevreden...
Praten over zorg in de toekomst kan mensen een veilig gevoel geven

Praten over zorg in de toekomst kan mensen een veilig gevoel geven

“De laatste levensfase kan heel mooi zijn, daar kan goede lichamelijke, sociale, psychische en spirituele zorg aan bijdragen.” Deze overtuiging deed Astrid Kodde besluiten om kaderhuisarts...
Bereidheid tot samenwerken en over eigen grenzen heenstappen

Bereidheid tot samenwerken en over eigen grenzen heenstappen

“Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam werken samen op de thema’s waarop we gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheden hebben. Eén van de thema’s is ouderenzorg. Het is een uitdaging om mensen...
Transparante structuur, met duidelijkheid in taken, opdrachten en mandaat

Transparante structuur, met duidelijkheid in taken, opdrachten en mandaat

Het uitrollen van het programma Beter Oud in Amsterdam is veelomvattend. “Een transparante structuur, met duidelijkheid in taken, opdrachten, en mandaat, is daarom noodzakelijk”, stelt huisarts...
De coronaperiode maakt duidelijk hoe belangrijk de inzet van een POH-Ouderen is

De coronaperiode maakt duidelijk hoe belangrijk de inzet van een POH-Ouderen is

Huisarts Renee Oelderik heeft veel affiniteit met zorg voor ouderen. “Ik heb altijd veel onderwijs gegeven, maar toen ik 60 werd, wilde ik zelf meer verdieping. Ik zag de toenemende vraag naar...
Op een effectieve wijze de ouderenzorg bij huisartsen ondersteunen

Op een effectieve wijze de ouderenzorg bij huisartsen ondersteunen

Per 1 februari trad Teatske van der Zijpp in dienst als POH-Ouderen in gezondheidscentrum Gein. “Mijn huisarts informeerde of dit iets voor mij was, gezien mijn ervaring in het maatschappelijk werk...
Samenwerking vormt de sleutel tot succes

Samenwerking vormt de sleutel tot succes

“Het programma Beter Oud in Amsterdam vanuit de Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft al veel draagvlak onder huisartsen in Amsterdam. Het is stevig neergezet en breidt steeds verder uit”,...
De POH-Ouderen is een belangrijke schakel in de samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde

De POH-Ouderen is een belangrijke schakel in de samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde

Maureen Huisman is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde in het Zonnehuis te Amstelveen. Daarnaast is ze in het programma Beter Oud in Amsterdam betrokken bij zes huisartsengroepspraktijken in...
Inzet op goede verdeling specialist ouderengeneeskunde in Amsterdam

Inzet op goede verdeling specialist ouderengeneeskunde in Amsterdam

Met het langer thuis wonen van ouderen, is de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn essentieel voor goede zorg. Om dit stevig neer te zetten, is er het Amsterdamse Netwerk Specialist...

Contactpersonen

Mathilde Dijk - senior adviseur en projectleider
06-438 468 35 / m.dijk@elaa.nl

Sabina Mak - senior adviseur
06-435 62 518 / s.mak@elaa.nl