Special Beter Oud in Amsterdam

Met het beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, krijgen huisartsen steeds meer te maken met kwetsbare oudere patiënten, veelal met complexe problematiek. Voor deze groep is gestructureerde, integrale eerstelijnszorg noodzakelijk. Om dit te realiseren zet de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) en Elaa in op het verbeteren van integrale zorg voor kwetsbare ouderen in en vanuit de huisartsenvoorziening.

Deze ambitie krijgt vorm in het programma Beter Oud in Amsterdam. Onderdeel van dit programma is de stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021. Deze inzet wordt mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis.

Hoe staat het er nu voor, wat zijn de ervaringen mede ook in deze coronatijd?
Lees het in deze 9 interviews!

Rol Elaa

Elaa, is projectleider en werkt in opdracht van de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) aan het driejarige programma Beter Oud in Amsterdam. 

Transparante structuur, met duidelijkheid in taken, opdrachten en mandaat

Transparante structuur, met duidelijkheid in taken, opdrachten en mandaat

Bernard Prins, huisarts en lid van de stuurgroep: “Het is schaken op veel borden en daarbij kijken we steeds naar de beste wijze van verbinding.”

Bereidheid tot samenwerken en over eigen grenzen heenstappen

Bereidheid tot samenwerken en over eigen grenzen heenstappen

Anique Jansen, strategisch adviseur Zilveren Kruis: “We merken dat de zorgondersteuning voor deze doelgroep niet altijd passend is. Samen met Pharos kijken we wat nodig is voor deze groep."

Zorg voor ouderen gaat vooral over kwaliteit van leven

Zorg voor ouderen gaat vooral over kwaliteit van leven

Agnes Cornelis, lid Raad van Ouderen: "Daarbij zou het ideaal zijn dat de POH álle 80-plussers –dus niet alleen de kwetsbare ouderen- eens in de één of twee jaar ziet.”

De POH-Ouderen is een belangrijke schakel in de samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde

De POH-Ouderen is een belangrijke schakel in de samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde

Maureen Huisman, specialist ouderengeneeskunde: “We hopen met het programma Beter Oud in Amsterdam de werkwijze te uniformeren. Die samenwerking biedt veel meerwaarde.”

Inzet op goede verdeling specialist ouderengeneeskunde in Amsterdam

Inzet op goede verdeling specialist ouderengeneeskunde in Amsterdam

Sabina Mak, senior adviseur: “De samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde met de huisarts en POH-Ouderen gebeurt al en in sommige stadsdelen heel goed.”

De coronaperiode maakt duidelijk hoe belangrijk de inzet van een POH-Ouderen is

De coronaperiode maakt duidelijk hoe belangrijk de inzet van een POH-Ouderen is

Renee Oelderik, huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde i.o.: “Wat ik er heb geleerd, kan ik goed in de praktijk brengen. Waaronder de inzet van de POH-Ouderen.”

Op een effectieve wijze de ouderenzorg bij huisartsen ondersteunen

Op een effectieve wijze de ouderenzorg bij huisartsen ondersteunen

Teatske van der Zijpp, POH-Ouderen: “Vaak betreft het een langer traject, waarbij ik het vervolg in de gaten hou. Zo fungeer je als POH-Ouderen als spin in het web.”

Praten over zorg in de toekomst kan mensen een veilig gevoel geven

Praten over zorg in de toekomst kan mensen een veilig gevoel geven

Astrid Kodde, kaderhuisarts palliatieve zorg: “De laatste levensfase kan heel mooi zijn, daar kan goede lichamelijke, sociale, psychische en spirituele zorg aan bijdragen.”

Samenwerking vormt de sleutel tot succes

Samenwerking vormt de sleutel tot succes

Mathilde Dijk, senior adviseur en projectleider Beter Oud in Amsterdam: “Het programma Beter Oud in Amsterdam heeft al veel draagvlak, het is stevig neergezet en breidt steeds verder uit." 

Contactpersonen

Mathilde Dijk - senior adviseur en projectleider
06-438 468 35 / m.dijk@elaa.nl

Sabina Mak - senior adviseur
06-435 62 518 / s.mak@elaa.nl