Ouderenzorg

Integrale (kwetsbare) ouderenzorg

De grote toename van het aantal ouderen in de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De gezamenlijke Amsterdamse huisartsenorganisaties (de Alliantie heeft als ambitie het verbeteren van de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk. Om dit te bereiken zet de Alliantie in op het implementeren van het programma Beter Oud in Amsterdam met een stapsgewijze aanpak en inzet van POH ouderen in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021.

Financiering van de POH-Ouderen zal plaats vinden uit de substitutiemiddelen van Zilveren Kruis. Tegelijkertijd inventariseren we als Elaa, namens de Alliantie,  uw huidige aanbod ouderenzorg en uw behoefte dit aanbod verder te ontwikkelen. Met de uitkomsten kunnen we ons aanbod beter afstemmen op uw behoefte en u hiervoor benaderen, uiteraard als u dat wenst.

Voor het uitvoeren van deze ambitie is een werkzame structuur opgezet. De Elaa is door de Alliantie gevraagd als projectleider om de implementatie van het zorgprogramma ouderen te ondersteunen en daarbij ook de inzet van POH-Ouderen in de Amsterdamse huisartsenpraktijken. “Daarbij vormen de vele zaken die reeds ontwikkeld zijn in de pilot Beter Oud in Amsterdam de bouwstenen”. 

Er wordt gebruik gemaakt van de al aanwezige kennis opgedaan bij het NPO en Beter Oud. Er is een Alliantie stuurgroep en een projectgroep in het leven geroepen. Deze kunnen u met raad en daad terzijde staan. Met name de projectgroep gaat voor praktische handvaten zorgen, mocht uw zorggroep hier aan mee willen doen, dan houden we ons aanbevolen. We trekken voor de uitrol van deze aanpak drie jaar uit. Integrale (kwetsbare) ouderenzorg is opgebouwd in stappen.

De praktische handvaten en achtergrondinformatie worden op deze pagina geplaatst. 

Propositie POH-Ouderen binnen integrale ouderenzorg Amsterdam [download]

Ontwikkeling ouderenzorg opbouw en financien [download]

Handreiking ouderen [download] 

 

Meer weten? Bel of mail met