De GLI in Amsterdam voor verwijzers

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is uitgesloten van het eigen risico. Patiënten kunnen deelnemen aan een GLI als ze voldoen aan de verwijscriteria en een verwijzing van de huisarts hebben. 

Wat is een GLI?

De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over- en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.

Infographic

Downloads

GLI-aanbieders per stadsdeel
  (met verwijsinformatie)
Deelnemersinformatie
Voorbeeld Verwijsbrief (Word)
Voorbeeld Verwijsbrief (Pdf)
Infographic GLI
Factsheet GLI
Infographic Bewegen in het sociaal domein 
Informatie omtrent start Saxenda


GLI-aanbieders

GLI aanbieders 350

Klik op de kaart voor een overzicht van de gecontracteerde GLI-aanbieders. 


Contact

Maartje Kuijpens
projectleider
06 - 218 71 233
m.kuijpens@elaa.nl 

  

Nienke Brinkman
projectmedewerker
06 - 483 55 237 
n.brinkman@elaa.nl