Infographic - Ideale werkwijze voor een ‘Kansrijke Start’ in Almere

2021 08 30 infographic werkwijze kansrijke start almere

Binnen het programma Kansrijke Start is in Almere onder leiding van Elaa een ideale werkwijze ontwikkeld om kwetsbaarheden bij zwangeren en ouders van jonge kinderen vroegtijdig op te sporen en snel de juiste hulp in te zetten. Deze werkwijze is samengevat in een infographic.

De infographic laat zien welke stappen Almeerse professionals in de (geboorte)zorg moeten nemen om kwetsbaarheden op te sporen, te bespreken met anderen en toe te leiden naar de juiste hulp of ondersteuning.

Kernelementen uit de werkwijze zijn:

  • Breed vragen naar alle leefdomeinen.
  • Bij kwetsbaarheden altijd een ondersteuningsplan invullen en bespreken met (aanstaande) ouders.
  • Voor complexe problemen en betrekken meerdere disciplines: casus inbrengen in (nieuw op te richten) stedelijk multidisciplinair overleg (MDO).
  • Terugkoppeling naar alle relevante en betrokken partners (met toestemming van ouders). 

De werkwijze wordt een jaar lang in Almere gepilot. Daarna wordt het zo nodig aangepast en als vaste werkwijze toegepast. 

 

Meer weten? Bel of mail met