Jeugd en gezin

Babyconnect

Voor een veilige geboortezorg hebben ruim 80 zorgorganisaties uit Amsterdam, Amstelland en Almere de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Dat gaan ze doen onder de naam ‘Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere’. 

Het doel van Babyconnect is de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling én met de cliënt te verbeteren. Op dit moment is dat slechts beperkt mogelijk, omdat de verschillende informatiesystemen niet goed op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat zorgverleners vaak gegevens overtypen en informatie mondeling doorgeven. Deze manier van werken is inefficiënt en foutgevoelig. Ook cliënten kunnen op deze manier hun eigen gegevens niet of beperkt inzien.

 

Veilige geboortezorg

Digitale gegevensuitwisseling geeft een grote impuls aan kwaliteitsverbetering van de geboortezorg. Altijd up-to-date gegevens over de zwangere, de zwangerschap en het kraambed is essentieel voor veilige geboortezorg. Niet alleen maakt het de samenwerking tussen professionals veiliger en effectiever, ook maakt digitale gegevensuitwisseling het mogelijk dat de zwangere zelf altijd beschikt over de informatie in haar eigen zwangerschapsdossier.

Babyconnect Amsterdam - Amstelland - Almere bestaat uit een samenwerking van zeven zogeheten verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's). Daarnaast zijn ook koepelorganisaties EVAA (eerstelijns verloskundigen) en KSVA (kraamzorg) aangesloten. Het gaat hierbij om ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigenpraktijken en kraamorganisaties. Ook drie jeugdgezondheidszorgorganisaties maken deel uit van het partnerschap.

 

Subsidieaanvraag

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling te stimuleren, is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidieregeling opengesteld. Het doel van betere digitalegegevensuitwisseling is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief overdracht naar andere jeugdgezondheidzorg. Door gegevens te delen met de cliënte, krijgt zij de regie over haar eigen gegevens. In de VIPP Babyconnect beleidsregels te lezen hoe de subsidieregeling werkt.

Voor zeven verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) hebben we een subsidieaanvraag bij VWS ingediend. Uitslag subsidieaanvraag wordt verwacht in voorjaar 2021. Dit project zit in de aanloopfase en zal na toekenning subsidie in 2021 formeel starten en doorlopen tot medio 2023. 

 

Rol Elaa

Babyconnect Amsterdam – Amstelland - Almere wordt via een duaal projectleiderschap vanuit Elaa en Sigra uitgevoerd. Elaa is penvoerder en coördinerend projectleider. VIPP Babyconnect is een landelijk versnellingsprogramma. 

 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven over Babyconnect Amsterdam - Amstelland - Almere? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!
  

Logo Babyconnect 

 

 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws