Positief Gezond & Wel in de Wijk

Netwerkvorming Paramedi

Elaa heeft zich als doel gesteld om de organisatiegraad van de paramedische beroepsgroepen in Amsterdam en Almere te verbeteren. In beide steden is in 2020 een ontwikkeltraject gestart met logopedisten, diëtisten en oefentherapeuten; in Amsterdam ook met ergotherapeuten. De Amsterdamse fysiotherapeuten hadden in 2020 al een netwerk opgericht: het Fysiotherapie collectief Amsterdam. 

Met een paar enthousiaste en bevlogen zorgverleners uit elke discipline zijn we aan de slag gegaan aan de hand van vier elementen: identiteit, ambitie, fundament en actor. Met online interactieve werksessies zijn de contouren van elk netwerken beschreven en gepresenteerd aan de beroepsgroep. 

 

Amsterdam

In Amsterdam heeft de Dietistengroep Amsterdam besloten om hun vereniging, bestaande uit diëtisten die voorheen werknemers waren van Cordaan open te stellen voor andere Amsterdamse diëtisten, om zo hét Amsterdamse netwerk te worden van eerstelijns diëtisten. De Amsterdamse logopedisten (Netwerk Amsterdamse Logopedisten – NAL) en de oefentherapeuten (Netwerk Oefentherapeuten - NOA) hebben in het voorjaar van 2021 hun startbijeenkomst gehad. 

Ook in het voorjaar van 2021 is met een vertegenwoordiging van de vijf paramedische beroepsgroepen een start gemaakt van het Amsterdams Paramedisch Platform, APP. Het APP zal meer overstijgende thema’s oppakken, zoals multidisciplinaire samenwerking in de wijk en gezamenlijke bijscholing, zoals Positieve Gezondheid. Zowel de monodisciplinaire netwerken als het APP werken (naast een eigen website) aan een juridische entiteit, zodat ze een volwaardige gesprekspartner worden voor andere stakeholders.

 

Almere

Net als in Amsterdam werkt Elaa met logopedisten, oefentherapeuten en diëtisten aan een betere organisatiegraad. In Almere is (vooralsnog) niet het streven om per netwerk tot een eigen website en juridische entiteit te komen. Er is wel de intentie uitgesproken om samen met de ergotherapeuten te werken aan een Paramedisch Platform Almere. Deze ontwikkeling zal in de eerste helft van 2021 plaatsvinden.

 

Oncologische netwerken

Sinds 2017 is Elaa betrokken geweest bij het opzetten van INOZA, het interdisciplinaire netwerk Oncologische Zorg Amsterdam en NORA, het Netwerk Oncologische Revalidatie Almere. Beide netwerken richten zich op het verbeteren van de multidisciplinaire zorg in de wijk om zo patiënten met kanker de best mogelijke (paramedische) zorg te geven. 

 

Links

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws