Ouderen

Kleurrijke Ouderenzorg Almere

Zorggroep Almere, welzijnsstichting De Schoor, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere, gemeente Almere en Elaa hebben een convenant ondertekend om zich in te zetten voor meer passende zorg, welzijn en ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond.

Almere heeft een jonge bevolking, maar zoals in heel Nederland neemt het aantal ouderen snel toe. Bijna 25.000 Almeerders zijn nu ouder dan 65 en dat aantal groeit snel. Eén op de tien van hen heeft een niet-Nederlandse achtergrond. 

Met de ondertekening van het convenant spreken de partijen af om samen met de doelgroep na te denken over zorg en ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond. De veerkracht van de migrantenouderen is vaak groot en familiezorg vanzelfsprekend. Toch voelen ze zich vaker eenzaam, is hun gezondheid vaak kwetsbaar en maken zij minder gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen dan autochtone ouderen. Bij ondersteuning en versterking van de doelgroep valt te denken aan ondersteuning van mantelzorgers, huisbezoek door verpleegkundigen die eventueel de eigen taal spreken en tijdige diagnostiek van dementie en welzijnsvoorzieningen die aansluiten op de verschillende leefwerelden van ouderen.

 

Goud in Almere

Het netwerk Goud in Almere werkt aan een Almere waarin iedereen waardig oud kan worden. Kleurrijk Almere is een van de projecten die hieruit voortkomt. Binnen Kleurrijk Almere werken betrokken bewoners, vrijwilligers en professionals samen om de ondersteuning van ouderen met een migratieachtergrond in Almere te verbeteren en te versterken. 

 

Rol Elaa

Elaa is deelnemer aan de stuurgroep en vult de rol als projectleider bij het opzetten van het kennisnetwerk en (het opzetten/aansluiten) van de klankbordgroep/omvormen van de klankbordgroep tot platform.

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws