Kennis & Inspiratie

Film 'Als je niet meer beter wordt'

Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één van de patiënten, niet in de rol van haar huisarts. Zij neemt de ervaringen wel mee naar haar praktijk.

Het aantal patiënten met kanker groeit. Tegelijkertijd leven patiënten met kanker steeds langer, zij zijn langdurig palliatief. De vraagstukken waar deze patiënten zowel medisch als emotioneel en sociaal mee kampen zijn groot.

De huisarts en andere zorgverleners die te maken hebben met de zorg voor een oncologie patient kunnen een essentiële rol spelen. Bijvoorbeeld bij het overzicht houden van de zorg, meedenken van over te nemen beslissingen en functioneren als klankbord voor de patiënt en naasten. Soms gebeurt dit al als vanzelfsprekend, maar soms ook niet. 

Maar hoe doe je dat? Wat kun je van elkaar leren? En wie zou hier ook een bijdrage aan kunnen leveren?  En wat vinden patiënten belangrijk? 

De film: 'Als je niet meer beter wordt'


HKA, Elaa en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten en hebben daarom de film gemaakt: 'Als je niet meer beter wordt'

Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één van de patiënten, niet in de rol van haar huisarts. Zij neemt de ervaringen wel mee naar haar praktijk. 

Film kijken

Iedereen die geïnteresseerd is in deze film mag de film gratis bekijken. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Na versturen ontvang je een automatisch gegenereerde e-mail met daarin een link naar de film en een link naar het evaluatieformulier. 

Advies voor zorgprofessionals: Bekijk de film groepsgewijs 

Deze film is het vertrekpunt om het gesprek op gang te krijgen over de verbetering van de zorg voor palliatieve patiënten. Om dit zinvol te laten verlopen is het de bedoeling dat de film groepsgewijs wordt bekeken, zodat er een vruchtbare discussie ontstaat. Hiervoor hebben we een vragenlijst ontwikkeld met daarop vragen die zowel voordat de film bekeken wordt als na afloop dienen te worden ingevuld.

Ook is gebleken dat de film goed te gebruiken is als middel bij een lotgenotengroep. 


In memoriam

Op 21 januari 2019 is Judith Mulder, één van de patiënten uit de film, overleden. In het AD van 13 januari 2019 heeft nog een mooi interview met Judith gestaan. 


 

Meer weten? Bel of mail met

Samenwerkingspartners

Deze film is in opdracht van Elaa en HKA gemaakt door Rekel Producties en mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van Zilveren Kruis.