Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is ‘het gezag in laatste instantie’. De Raad ziet toe op de bestuurlijke kwaliteit van Elaa. Functioneren de Raad van Toezicht en de bestuurder naar behoren? Is de inrichting van de organisatie goed? Is de begroting gedegen? En is het werkplan maatschappelijk relevant? De Raad van Toezicht is onafhankelijk. In de samenstelling is gezorgd voor een goede mix van mensen met ervaring in het veld en mensen met ervaring in het management en bestuur. De Raad van Toezicht komt jaarlijks vier tot vijf keer bijeen.

V.l.n.r. Hilda Grooters, Jan Veenstra, Lieke Thesingh, Ingrid Verhof-van Westing, Titus Vissers (gestopt per 2020) en Huck Chuah 

 

Voorzitter

Lieke Thesingh, eigenaar uitvoerder Lieke Thesingh Advies
Nevenfuncties: voorzitter van culturele wijkonderneming T85; voorzitter van Gastvrij Oost (koepel van bewonersinitiatieven voor de opvang van vluchtelingen in de buurt); voorzitter van LOLA (Leegstandsoplossers Amsterdam)


Leden

Huck Chuah, KPMG Advisory
Nevenfuncties: Associate Program director Executive MSc of Internal Audit (EMIA) Universiteit van Amsterdam; universitair docent EMIA; lid Raad van Toezicht Stimulansz
Hilda Grooters, huisarts
Claire Schröder, manager wonen, welzijn en zorg bij Driezorg, voormalig bestuurder in sociaal domein
Ingrid Verhof-van Westing, adviseur zorg bij Zorgverzekeraar ONVZ