Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is ‘het gezag in laatste instantie’. De Raad ziet toe op de bestuurlijke kwaliteit van Elaa. Functioneren de Raad van Toezicht en de bestuurder naar behoren? Is de inrichting van de organisatie goed? Is de begroting gedegen? En is het werkplan maatschappelijk relevant? De Raad van Toezicht is onafhankelijk. In de samenstelling is gezorgd voor een goede mix van mensen met ervaring in het veld en mensen met ervaring in het management en bestuur. De Raad van Toezicht komt jaarlijks vier tot vijf keer bijeen.

Voorzitter

Lieke Thesingh, eigenaar uitvoerder Lieke Thesingh Advies


Leden

Claire Schröder, manager/directeur in de zorg
Hilda Grooters, huisarts
Huck Chuah, partner bij KPMG Advisory
Ingrid Verhof-van Westing, adviseur zorg bij Zorgverzekeraar ONVZ