Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is ‘het gezag in laatste instantie’. De Raad ziet toe op de bestuurlijke kwaliteit van Elaa. Functioneren de Raad van Toezicht en de bestuurder naar behoren? Is de inrichting van de organisatie goed? Is de begroting gedegen? En is het werkplan maatschappelijk relevant? De Raad van Toezicht is onafhankelijk. In de samenstelling is gezorgd voor een goede mix van mensen met ervaring in het veld en mensen met ervaring in het management en bestuur. De Raad van Toezicht komt jaarlijks vier tot vijf keer bijeen.

Clemens Blaas

Clemens Blaas

voorzitter Raad van Toezicht
associate partner bij Aardoom & de Jong

Anton Zuurw

Anton Zuure

toezichthouder op het gebied van
financiën en zorgvastgoed

Anton Zuurw

Claire Schröder

manager/directeur in de zorg

Anton Zuurw

Hilda Grooters

huisarts

Anton Zuurw

Ingrid Verhof-van Westing

adviseur zorg bij Zorgverzekeraar ONVZ