Positief Gezond & Wel in de Wijk

In 2015 had 50% van de inwoners van Nederland minimaal één chronische aandoening; naar verwachting is dat in 2040 54%. Eén op de drie Nederlanders heeft dan twee of meer chronische aandoeningen en bijna één op de vijf drie of meer.

Deskundigen zijn het er over eens dat chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en depressie de meerderheid van de ziektelast in Nederland en andere Westerse landen veroorzaken. De helft van de ziektelast door deze chronische aandoeningen is toe te wijzen aan een ongezonde leefstijl zoals roken, fysieke inactiviteit en een ongezond eetpatroon. Deze ongezonde gedragingen worden niet alleen veroorzaakt door individuele vrije keuze, maar zijn voor een groot deel ook ingebed in onze leefomgeving.
  

In de wijk wordt de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Amsterdam en Almere verbeterd. 

 
Er is veel winst te behalen door gezondheid voorop te zetten en zorg te voorkomen. Een belangrijke zwakte van ons zorgstelsel betreft echter de focus op ziekte en het verlenen van zorg. Een vijfde van de ziektelast is gerelateerd aan ongezond gedrag en ongezonde leefstijl, die dus vermijdbaar is. Er is daarom een beweging nodig naar het bevorderen van gezondheid. Dat vraagt onder andere om meer focus op eigen regie, leefstijl en preventie, maar ook om een krachtiger inzet op de aanpak van sociale problematiek.

In Amsterdam is het programma Amsterdam Vitaal & Gezond van start gegaan. Eén van de vier doelgroep binnen het programma gaat over chronisch zieken. Binnen Vitaal & Gezond is een aantal doelen geformuleerd: Geen Amsterdammer is chronisch ziek als gevolg van ongezonde leefstijl wanneer hier niet bewust voor gekozen is; Een gezonde leefstijl is voor elke Amsterdammer bereikbaar.

Elaa werkt op verschillende manier en binnen verschillende projecten aan bovenstaande doelen. We zijn projectleider van de GLI in Amsterdam (gecombineerde leefstijlinterventie), we werken aan het verbeteren van de organisatiegraad van de paramedische netwerken, met daarboven een paramedisch platform. Elaa heeft netwerken voor oncologische zorg in zowel Amsterdam - INOZA - als Almere - NORAlmere - opgezet en begeleidt deze nog steeds.

We streven daarbij naar samenhangende, persoonsgerichte zorg, waarbij zelfmanagement en eigen kracht, vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid een belangrijke rol speelt. Het is daarbij van belang dat alle partijen en professionals in het medisch en sociale domein samen optrekken om patiënten die leven met diabetes mellitus, cardiovasculair risicomanagement of astma/COPD optimaal te ondersteunen. Verwijzers en aanbieders dienen bekend te zijn met elkaars werkwijze en deskundigheid.

Focus

  1. Professionals uit de eerste lijn en het sociaal domein werken integraal samen aan gezondheid. 
  2. Professionals uit de eerste lijn en het sociaal doemin zetten in op het verkleinen van gezondheidsverschillen. 
  3. Positieve gezondheid is het uitgangspunt van iedere professional uit de eerste lijn en het sociaal domein.  

Voortgang, resultaten en downloads

Wil je meer weten over de voortgang en behaalde resultaten van onze thema's en projecten? Wat (zorg)professionals uit zorg en welzijn vinden van deze (nieuwe) ontwikkelingen? Lees dan de verhalen uit de praktijk in onze specials. Of ga naar onze kennisbank om informatie te downloaden zoals rapportages, factsheets, instructies, richtlijnen, infographics, routekaarten en protocollen. Daarnaast tref je hier ook links naar websites van derden.

button specials

button kennisbank

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...