Positief Gezond & Wel in de Wijk

Welzijn op Recept

Een groot deel van de mensen die regelmatig de huisarts bezoeken met dezelfde klachten heeft psychosociale problemen. Deze problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van deze groep hoeft hiervoor geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg.

Welzijn op Recept wil met haar aanpak mensen die klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben, ondersteunen in het behouden en verbeteren van gezondheid en welzijn. Hierbij verwijst de huisarts, of een andere zorgverlener in de huisartsvoorziening, de persoon met psychosociale klachten, naar een zogenaamd ‘welzijnsarrangement’ van de welzijnsorganisatie. 

Als mensen herhaaldelijk met een of meer onderstaande klachten op het spreekuur komen, denk dan eens aan een verwijzing naar Welzijn op Recept. 

  • Psychische klachten: somber voelen, angstig gevoel/veel piekeren, stress/overspannen, overige psychische klachten
  • Vastlopen in het leven, problemen op het werk, relatieproblemen, meemaken van een ingrijpende gebeurtenis
  • Problemen met chronische lichamelijke ziekte
  • Chronische psychische klachten (al behandeld en nu stabiel)
  • Probleem met ziekte van ouders/familie, partner, kind (mantelzorgen)
  • Eenzaamheid, dreiging sociaal isolement, beperkt netwerk
  • Lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten (veel wisselende lichamelijke klachten)
  • Slaapproblemen
  • Ongezonde leefstijl (roken, te weinig bewegen, overgewicht)
  • Niet naar de zin in de wijk, onveilig voelen

Wat is Welzijn op Recept?

Binnen Welzijn op Recept kunnen mensen kiezen uit activiteiten behorend tot een thema, arrangementen genaamd. Deze arrangementen bestaan uit interventies die het welbevinden van mensen kunnen verhogen doordat zij zich richten op activiteiten die samenhangen met positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen, de zogenaamde ‘Principes van duurzaam geluk’ en welbevinden. Door deelname wordt de aandacht verlegd van de klachten of beperkingen die mensen hebben naar op wat men nog wél kan, waar men plezier in kan hebben. Voorbeelden zijn: creatieve activiteiten; samen eten; vrijwilligerswerk; sport en bewegen of een combinatie hiervan. 

Heel belangrijk binnen Welzijn op Recept is de welzijnscoach. Hij of zij helpt de patiënt in een of meer gesprekken een keuze te maken voor een arrangement en een activiteit. Indien nodig gaat de welzijnscoach de eerste keren mee naar de activiteit en zoekt zo nodig verder als de gekozen activiteit niet zou bevallen. Er is dus intensieve begeleiding totdat iemand echt is ingeburgerd bij de gekozen activiteit(en). Na een paar maanden neemt de welzijnscoach nog eens contact op om te evalueren hoe het gaat. Als de patiënt akkoord gaat wordt teruggekoppeld naar de huisartsenpraktijk.

Vind een welzijnscoach

Op deze kaart kan je jouw eigen praktijk opzoeken en aanklikken. Vervolgens verschijnt de naam met contactgegevens van jouw vaste welzijnscoach in beeld.

Effect

Omdat de interventies kunnen worden ingebed in het dagelijks leven, kunnen zij een duurzaam effect hebben op de kwaliteit van leven. Een gewenst neveneffect zou zijn dat mensen met psychosociale klachten minder (onnodig) gebruik zullen maken van de gezondheidszorg.

Welzijnopreceptamsterdam.nl 

De website welzijnopreceptamsterdam.nl is zowel bedoeld voor professionals als patiënten. Voor professionals staan er naast algemene informatie ook handige hulpmiddelen op zoals het stappenplan, digitale verwijsbrief, patiëntenfolder en een kaart waarmee je een welzijnscoach kan vinden. Patiënten kunnen op deze site meer informatie vinden over wat Welzijn op Recept is en welke activiteiten er zoal zijn.  

Ga mee op wijktour

De wijktouri is een informatieve en leuke (fiets)tocht langs de verschillende sociaal maatschappelijke initiatieven uit het sociale domein in de wijk. Meer weten? Lees hier alle informatie over de wijktour. 

Contact

Werk je nog niet met Welzijn op Recept en wil je starten? Werk je er al wel mee en loop je tegen dingen op? Neem dan contact op met één van onze adviseurs uit jouw regio. Hij of zij kan je helpen in het leggen van contact tussen je praktijk en de welzijnscoach of bij het oplossen van andere knelpunten. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws