Mentaal Vitaal

POH-GGZ

POH-GGZ is een zeer zelfstandige functie binnen de huisartspraktijk. De werkwijze kan per praktijk verschillen. Er is ook verschil in achtergrond: maatschappelijk werkers, psychologen, sociaal verpleegkundigen, enz. En dan is er nog variatie in werkgeverschap: in dienst bij de huisarts, bij een GGZ-instelling, zelfstandige professionals.  

POH-GGZ platform Amsterdam Almere

Met zoveel diversiteit kunnen POH’s-GGZ veel van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Om dat te realiseren, heeft Elaa een platform voor POH’s-GGZ opgezet op LinkedIn. 

Heb je interesse in intervisie en scholing in de buurt? Of wil je contact leggen met andere POH’s-GGZ over bijvoorbeeld een interessant wijkaanbod op GGZ-gebied of juist welzijn of een maatschappelijk relevant aanbod? Breng het in op dit platform. 

Doel van het platform is dat je met vragen en voor overleg bij collega’s terecht kunt. Ook brengt Elaa op dit platform relevante stedelijke ontwikkelingen direct onder de aandacht. En we kunnen inspelen op wat er leeft onder de POH’s-GGZ. Het is een startend platform met nu 107 leden (peildatum 1 juni 2021). Het streven is om uit te groeien tot een ware community van POH’s-GGZ in de regio om elkaar te motiveren en te inspireren.

POH's-GGZ uit de regio Amsterdam en Almere nodigen we van harte uit om lid te worden van ons LinkedIn platform. Deel dit met jouw netwerk. Zo kunnen we samen de community laten groeien. 

 

Tips en Tricks tijdens de coronacrisis

In de huidige anderhalvemetersamenleving kan het voor de POH-GGZ een uitdaging zijn om cliënten goed in beeld te houden en de juiste ondersteuning te bieden. Alles moet op afstand. Lees hier tips & tricks die je in deze bijzondere tijd van social distancing kan inzetten.

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws