GGZ

POH-GGZ

POH-GGZ is een zeer zelfstandige functie binnen de huisartspraktijk. De werkwijze kan per praktijk verschillen. Er is ook verschil in achtergrond: maatschappelijk werkers, psychologen, sociaal verpleegkundigen, enz. En dan is er nog variatie in werkgeverschap: in dienst bij de huisarts, bij een GGZ-instelling, zelfstandige professionals.  

POH-GGZ platform Amsterdam Almere

Met zoveel diversiteit kunnen POH’s-GGZ veel van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Om dat te realiseren, heeft Elaa een platform voor POH’s-GGZ opgezet op LinkedIn. 

Heb je interesse in intervisie en scholing in de buurt? Of wil je contact leggen met andere POH’s-GGZ over bijvoorbeeld een interessant wijkaanbod op GGZ-gebied of juist welzijn of een maatschappelijk relevant aanbod? Breng het in op dit platform. 

Doel van het platform is dat je met vragen en voor overleg bij collega’s terecht kunt. Ook brengt Elaa op dit platform relevante stedelijke ontwikkelingen direct onder de aandacht. En we kunnen inspelen op wat er leeft onder de POH’s-GGZ. Het is een startend platform met nu 107 leden (peildatum 1 juni 2021). Het streven is om uit te groeien tot een ware community van POH’s-GGZ in de regio om elkaar te motiveren en te inspireren.

POH's-GGZ uit de regio Amsterdam en Almere nodigen we van harte uit om lid te worden van ons LinkedIn platform. Deel dit met jouw netwerk. Zo kunnen we samen de community laten groeien. 

 

Tips en Tricks tijdens de coronacrisis

In de huidige anderhalvemetersamenleving kan het voor de POH-GGZ een uitdaging zijn om cliënten goed in beeld te houden en de juiste ondersteuning te bieden. Alles moet op afstand. Lees hier tips & tricks die je in deze bijzondere tijd van social distancing kan inzetten.

 

POH-GGZ bij ernstige chronische psychiatrie

Als gevolg van de transitie GGZ hebben huisartsenpraktijken vaker te maken met chronisch psychiatrische patiënten. De praktijk wijst uit dat de huisarts patiënten treft die toch niet stabiel blijken te zijn. In dit project ontwikkelen we een alternatief, passend aanbod in de huisartsenpraktijk voor deze categorie patiënten. Het gaat om mensen met chronische psychiatrische problemen die:

  • onvoldoende stabiel zijn;
  • niet zelf vragen om begeleiding en zorg of zelfs de zorg mijden;
  • een andere aanpak behoeven dan de reguliere POH-GGZ of de ‘module Chronisch’ van de generalistische basis GGZ.

Dit project beoogt een betere inbedding van de POH-GGZ in de wijk. Door het opbouwen van een netwerk in de wijk kan de POH-GGZ patiënten toeleiden naar Wmo-initiatieven zoals dagbesteding of ander nuldelijns aanbod. Ook kan door dit netwerk escalatie eerder worden gesignaleerd en opgepakt, waardoor heropname misschien voorkomen kan worden.

Ook ontvangt de POH-GGZ scholing om deze patiënten adequaat te monitoren en begeleiden. Daarbij komt ook het motiveren van deze patiënten om benodigde begeleiding of behandelingen te ontvangen uitgebreid aan bod.

Pilot
Uit de pilot blijkt dat het van belang is dat er duidelijke afspraken komen over de dossiervoering, verantwoordelijkheden bij de behandeling en de handelingen bij mogelijke escalaties. De pilot toont ook aan dat het met een deel van de EPA-patiënten redelijk tot goed gaat. Slechts een klein deel is regelmatig in contact geweest met een POH-GGZ. Een groot deel zegt geen behoefte te hebben aan hoogfrequente begeleiding door een POH.

Lees hier een samenvatting van het rapport over de pilot

 

 

Meer weten? Bel of mail met