Mentaal Vitaal

Ernstige psychiatrische aandoeningen

Als gevolg van de ambulantisering is er sprake van zwaardere GGZ-problematiek in buurten. Het gaat om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), die woonachtig zijn in de wijk.

Deze ernstig chronisch psychiatrische patiënten krijgen zorg van eerstelijnsprofessionals en indien nodig van professionals uit de specialistische GGZ. Samenwerking daarin is essentieel: de behoeftes aan zorg en ondersteuning lopen sterk uiteen. Dat betekent dat er goede afstemming nodig is ten aanzien van verantwoordelijkheden.

Elaa zet samen met de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) in op betere afspraken en communicatie met de GGZ.

 

Taskforce EPA Amsterdam

Elaa neemt deel aan de Taskforce EPA Amsterdam. De taskforce wil 30% meer herstel en participatie voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Eerste resultaat van de taskforce was de Amsterdamse Ontwikkelagenda voor Herstel en Participatie 2017-2022. Doel is: Meer ruimte voor de eigen kracht van cliënten, hun individuele herstelproces en maatschappelijke participatie. En meer oog voor kwaliteit van leven van de psychisch kwetsbare Amsterdammer - in samenhang met zijn omgeving.

De ontwikkelagenda stelt nieuwe eisen aan de vorm, inhoud en structuur van de zorg en maatschappelijke voorzieningen. Om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren, actuele knelpunten op te lossen en actief in te zetten op participatie en inclusie. De kanteling betekent voor zorgpartijen soms ‘loslaten’ en voor de samenleving ‘includeren’.

  

Aanbod

 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws