Ouderen

Beter Oud in Amsterdam

De grote toename van het aantal ouderen de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op 'Beter Oud in Amsterdam', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen* in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2024.

Elaa is projectleider in opdracht van de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa). Vanuit deze rol geven wij inhoud en vorm aan het proces van het programma. Dit proces is gericht op vier speerpunten:

  1. Scholing, deskundigheid en netwerkvorming POH-Ouderen
  2. Kwaliteit en monitoring ouderenzorg stedelijk
  3. Randvoorwaarden, samenwerking en organisatie
  4. Stimuleren van ICT-communicatie

De basis van het programma Beter Oud in Amsterdam is gevormd door de al opgedane kennis van het NPO en de pilot Beter Oud door het uitvoeren van een nul- en behoeftemeting onder zorggroepen en huisartsenpraktijk in Amsterdam.

Er is een stuurgroep en een werkgroep. In de werkgroep nemen alle zorggroepen die aan het programma meedoen deel. Deze kunnen met raad en daad terzijde staan. Met name de werkgroep gaat voor praktische handvaten zorgen. We trekken voor de uitrol van deze aanpak drie tot vijf jaar uit en zetten in op duurzame inbedding van de POH-Ouderen. Integrale (kwetsbare) ouderenzorg is opgebouwd in stappen.

Inmiddels doen alle zorggroepen die aangesloten zijn bij de Amsterdamse Huisartsen alliantie mee met het programma. Wil je meedoen als huisartsenpraktijk laat het je zorggroep weten!

Webinars terugkijken

 

Downloads

In onze kennisbank vind je een aantal handige downloads met betrekking tot het programma Beter Oud in Amsterdam zoals rapportages, factsheets, instructies, richtlijnen, infographics, routekaarten en protocollen.

 

 

De financiering loopt via de zorggroepen. Het aantal benodigde uren van de POH-Ouderen wordt berekend met maximaal 1fte op 700 patiënten van 75 jaar of ouder (achterstandspostcodes vanaf 65 jaar).

  • Huisartspraktijken die meedoen ontvangen vergoeding voor de POH-Ouderen via de zorggroep. De zorggroep declareert de module Kwetsbare Ouderen (KO) en een aanvullende maatwerkafspraak.
  • Huisartspraktijken die meedoen moeten hun POH-Somatiek op basis van fte’s c.q. uren contracteren (dus via de ‘oude methode', niet de ‘nieuwe methode' met vooral vergoeding van consulten).
  • Huisartspraktijken die meedoen moeten hun gecontracteerde POH-Somatiek uren minderen; je mag niet én maximaal POH-Somatiek contracteren én POH-Ouderen.
  • POH-Ouderen worden niet afgerekend op basis van consulten.
 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...