Ouderen

Beter Oud in Amsterdam

De grote toename van het aantal ouderen de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op 'Beter Oud in Amsterdam', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen* in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021. 

Elaa is projectleider in opdracht van de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa). Vanuit deze rol geven wij inhoud en vorm aan het proces van het programma. Dit proces is gericht op vier speerpunten:

  1. Scholing, deskundigheid en netwerkvorming POH-Ouderen
  2. Kwaliteit en monitoring ouderenzorg stedelijk 
  3. Randvoorwaarden, samenwerking en organisatie
  4. Stimuleren van ICT-communicatie  

De basis van het programma Beter Oud in Amsterdam is gevormd door de al opgedane kennis van het NPO en de pilot Beter Oud door het uitvoeren van een nul- en behoeftemeting onder zorggroepen en huisartsenpraktijk in Amsterdam.

Er is een stuurgroep en een projectgroep. In de projectgroep nemen alle zorggroepen die aan het programma meedoen deel. Deze kunnen met raad en daad terzijde staan. Met name de projectgroep gaat voor praktische handvaten zorgen. We trekken voor de uitrol van deze aanpak drie jaar uit. Integrale (kwetsbare) ouderenzorg is opgebouwd in stappen.

Wil jouw zorggroep hieraan mee doen? Laat het ons weten!

Downloads

In onze kennisbank vind je een aantal handige downloads met betrekking tot het programma Beter Oud in Amsterdam zoals rapportages, factsheets, instructies, richtlijnen, infographics, routekaarten en protocollen. 

______
* Financiering van de POH-Ouderen komt uit de substitutiemiddelen van Zilveren Kruis.  

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws