Ouderenzorg

Beter Oud in Amsterdam

De grote toename van het aantal ouderen de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op 'Beter Oud in Amsterdam', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen* in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021. 

Elaa is door de alliantie gevraagd projectleider te zijn. Vanuit deze rol gaan we het huidige aanbod ouderenzorg inventariseren als ook de behoefte dit aanbod verder te ontwikkelen. Hierdoor is het aanbod beter af te stemmen op de behoefte. Elaa gaat daarnaast de implementatie van het zorgprogramma ouderen en de inzet van POH-Ouderen in de Amsterdamse huisartsenpraktijken ondersteunen.

Daarbij vormen de vele zaken die reeds ontwikkeld zijn in de pilot Beter Oud in Amsterdam de bouwstenen. En er wordt gebruik gemaakt van de al aanwezige kennis opgedaan bij het NPO en Beter Oud.

Er is een stuurgroep en een projectgroep in het leven geroepen. Deze kunnen met raad en daad terzijde staan. Met name de projectgroep gaat voor praktische handvaten zorgen. We trekken voor de uitrol van deze aanpak drie jaar uit. Integrale (kwetsbare) ouderenzorg is opgebouwd in stappen.

Wil jouw zorggroep hieraan mee doen? Laat het ons weten! 

Praktische handvaten en achtergrondinformatie

______
* Financiering van de POH-Ouderen komt uit de substitutiemiddelen van Zilveren Kruis.  

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws