Jeugd & Gezin

Ouder- en Kindteams

In Amsterdam zijn 22 Ouder- en Kindteams actief die samen de Stichting Ouder- en Kindteams vormen. Zij bieden in Amsterdam laagdrempelige jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. Ouders, kinderen, jongeren en ook professionals die met jeugd werken, kunnen hier terecht met vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien. De teams werken vanuit de wijk en op school. Daarnaast zijn er vier teams die zich specifiek richten op jongeren in het voortgezet onderwijs en hun ouders. Ook is er één team voor leerlingen op het MBO. 

Het Ouder- en Kindteam is een multidisciplinair samengesteld team, dat bestaat uit ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen, jeugdpsychologen en jeugdverpleegkundigen. Hierdoor kan voor elk soort probleem de juiste professional en expertise worden ingezet. De medewerkers benutten de eigen kracht van gezinnen en de informele netwerken in de wijk. Ze werken meer systeemgericht dan klachtgericht. Het doel van deze integrale aanpak is:

  • vroegtijdig passende ondersteuning bieden 
  • zorgen dat kleine problemen klein blijven 
  • ernstige problematiek voorkomen  

Huisartsen kunnen kinderen en ouders met problemen verwijzen naar het Ouder- en Kindteam in de wijk.

  • Als het antwoord op de vraag van een jeugdige patiënt niet (alleen) op medisch vlak ligt.
  • Als ouders opvoedingsvragen hebben.
  • Als het (aanstaand) ouderschap zorgen oproept.
  • Als er vragen of zorgen zijn rond een scheiding.
  • Als er psychische klachten en/of verslavingsproblemen spelen bij een jongeren of in het gezin.

Lees hier meer over wat het Ouder- en Kindteam voor de huisarts kan betekenen. 

Voor vragen zijn alle teams bereikbaar via de website. Ook is er een telefoonteam beschikbaar via 020-555 5961, toets 7 voor huisartsen.


Workshop Huisarts & Ouder- en Kindteam

Wat heb je als huisarts aan het Ouder- en Kindteam? Een persoonlijke kennismaking en inhoudelijke uitwisseling versterkt de samenwerking. Elaa organiseert daarom op aanvraag een gezamenlijke workshop voor huisartsen en het Ouder- en Kindteam in hun werkgebied.

Wil je ook zo’n (gratis) workshop met jouw HAGRO, RHO of gezondheidscentrum? Neem dan contact op met onze adviseur Anne Annegarn.  

“Ik adviseer mijn collega’s om deel te nemen aan deze workshop”, zegt huisarts Hein Thiel.

“Je verneemt wat het Ouder- en Kindteam te bieden heeft aan ondersteuning: van adviesgesprekken tot behandeling door een jeugdpsycholoog. Huisartsen kunnen kinderen en ouders met problemen doorverwijzen naar het Ouder- en Kindteam. Dat voorkomt verwijzing van eenvoudige problemen naar de tweede of derde lijn. Als het gaat om ernstige problematiek, dan kunnen we nog steeds rechtstreeks doorverwijzen naar de specialistische GGZ. Maar voor het grootste deel van de zorgvragen volstaat het Ouder- en Kindteam.”

In de workshop over samenwerking tussen huisartsen en het Ouder- en Kindteam  is ruimte voor uitwisseling met het Ouder- en Kindteam in jouw eigen werkgebied. In een gesprek van twee uur leer je elkaar en elkaars expertise beter kennen. Uit ervaring weten we dat na deze kennismakingsworkshop het overleg met huisartsen en verwijzing naar het Ouder- en Kindteam beter op gang komt.  

 

Downloads

In onze kennisbank vind je een aantal handige downloads met betrekking tot de Ouder- en Kindteams zoals rapportages, factsheets, instructies, richtlijnen, infographics, routekaarten en protocollen. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws