Ouderen

Valpreventie Amsterdam

Aandacht voor valpreventie sluit aan bij de doelstelling van Elaa om de zorg voor ouderen te verbeteren en onnodige opnames te voorkomen.

In opdracht van de GGD Amsterdam doen we een inventarisatie bij de verschillende ketenpartners, zoals de eerstelijns disciplines, de spoedeisende hulp, de huisartsenposten, de valpoli’s en organisaties uit het sociaal domein.

Wat is ieders aanbod en rol bij het signaleren en screenen van valrisico’s en het uitvoeren van of verwijzen naar valpreventie? Welke knelpunten en succesfactoren ervaren professionals?

De GGD doet in Amsterdam Zuid en Noord onderzoek naar de aanpak van valpreventie, de inventarisatie richt zich primair op deze gebieden. De GGD onderzoekt wat de wensen en behoeften van ouderen zijn. Onze inventarisatie richt zich daarom uitsluitend op de professionals en organisaties. We nemen de uitkomsten van deze inventarisatie mee in ons programma ouderenzorg.

Focus
De patiënt met zijn mogelijkheden dient centraal te staan en niet de ziekte. Persoonsgerichte zorg is de ideale aanpak en medisch verantwoord. Kernelementen van persoonsgerichte zorg zijn: zelfmanagement en samen beslissen. Van de patiënt wordt een actieve rol verwacht, terwijl de zorgverlener steeds meer als coach fungeert (bron: kennisplein chronische zorg). 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws