Ouderen

Goede, toegankelijke zorg voor ouderen, thuis en in de nabije omgeving. Zorg waarbij de wensen van de patiënt leidraad zijn en diens mogelijkheden tot zelfredzaamheid worden benut.

Eerstelijns professionals werken hiervoor nauw samen met mantelzorg, professionals uit het sociaal domein en de informele zorg. Waar nodig is de specialist ouderengeneeskunde of andere specialistische zorg betrokken. Hiervoor maken wij ons sterk, samen met de spelers en onze partners in het veld.

De programmatische aanpak van Elaa is gericht op:

  • Meer proactieve ouderenzorg in de eerste lijn in verbinding met welzijn
  • Betere continuïteit van zorg
  • Minder oneigenlijk gebruik SEH
  • Meer ouderen die regie hebben over hun leven, in samenspraak met hun netwerk
  • Meer respect voor de eigenheid en zelfbeschikking van ouderen 

Focus

  • Verbeteren netwerkvorming en samenwerking binnen én tussen de eerstelijnszorg en de andere disciplines en initiatieven in de keten van zorg voor (kwetsbare) ouderen mensen (ontwikkelen van een integrale programmatische aanpak).
  • Meer betrekken van doelgroep bij herinrichting van zorg en inzet op een meer persoonsgerichte benadering. Meer aandacht voor (de specifieke behoeften van) ouderen met verschillende culturele achtergronden (in samenhang en afstemming met de achterstandsfondsen Amsterdam en Almere).
  • Verbeteren van continuïteit van zorg bij opname/ontslag van kwetsbare ouderen.

Voortgang, resultaten en downloads

Wil je meer weten over de voortgang en behaalde resultaten van onze thema's en projecten? Wat (zorg)professionals uit zorg en welzijn vinden van deze (nieuwe) ontwikkelingen? Lees dan de verhalen uit de praktijk in onze specials. Of ga naar onze kennisbank om informatie te downloaden zoals rapportages, factsheets, instructies, richtlijnen, infographics, routekaarten en protocollen. Daarnaast tref je hier ook links naar websites van derden.

button specials

button kennisbank

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...