Mentaal Vitaal

Pilot Gestructureerde POH-GGZ bij ernstige chronische psychiatrie

Als gevolg van de transitie GGZ hebben huisartsenpraktijken vaker te maken met chronisch psychiatrische patiënten. De praktijk wijst uit dat de huisarts patiënten treft die toch niet stabiel blijken te zijn. In dit project ontwikkelen we een alternatief, passend aanbod in de huisartsenpraktijk voor deze categorie patiënten.

Het gaat om mensen met chronische psychiatrische problemen die:

  • onvoldoende stabiel zijn;
  • niet zelf vragen om begeleiding en zorg of zelfs de zorg mijden;
  • een andere aanpak behoeven dan de reguliere POH-GGZ of de ‘module Chronisch’ van de generalistische basis GGZ.

Dit project beoogt een betere inbedding van de POH-GGZ in de wijk. Door het opbouwen van een netwerk in de wijk kan de POH-GGZ patiënten toeleiden naar Wmo-initiatieven zoals dagbesteding of ander nuldelijns aanbod. Ook kan door dit netwerk escalatie eerder worden gesignaleerd en opgepakt, waardoor heropname misschien voorkomen kan worden.

Ook ontvangt de POH-GGZ scholing om deze patiënten adequaat te monitoren en begeleiden. Daarbij komt ook het motiveren van deze patiënten om benodigde begeleiding of behandelingen te ontvangen uitgebreid aan bod.

Pilot
Uit de pilot blijkt dat het van belang is dat er duidelijke afspraken komen over de dossiervoering, verantwoordelijkheden bij de behandeling en de handelingen bij mogelijke escalaties. De pilot toont ook aan dat het met een deel van de EPA-patiënten redelijk tot goed gaat. Slechts een klein deel is regelmatig in contact geweest met een POH-GGZ. Een groot deel zegt geen behoefte te hebben aan hoogfrequente begeleiding door een POH.

Lees hier een samenvatting van het rapport over de pilot

 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws