Jeugd & Gezin

Onze ambitie is dat alle kinderen in Amsterdam en Almere gezond en veilig opgroeien. Ook als ze opgroeien in een kwetsbaar gezin. Dit vereist dat zwangeren een gezonde leefstijl hebben en hun pasgeborenen een goede start bieden. Dat zorgverleners tijdens zwangerschap en geboorte samenhangende begeleiding bieden. Dat risico’s op onveilig of ongezond opvoeden vroeg in beeld zijn. Dat kleine problemen klein blijven dankzij de inzet van lichte ondersteuning. Dat de juiste zorg plaatsvindt op de juiste plek: in de nulde of eerste lijn waar dat kan, in de tweede lijn waar dat moet.

Geboortezorg

Het afstemmen van de zorg rond zwangerschap en geboorte in de eerste lijn, tweede lijn, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. We willen bereiken dat alle zwangeren goede en eenduidige zorg krijgen, zodat hun baby een optimale start krijgt. Binnen de geboortezorg werken professionals hiervoor met elkaar samen. Elaa begeleidt, verbindt en versterkt de geboortezorg vanuit diverse invalshoeken en op verschillende manieren. Wij richten ons nadrukkelijk op vroege signalering van risico's en verbeteren van de integrale zorg, kwaliteit en doelmatigheid in de keten.

Verbinden van medisch en sociaal domein

Op het gebied van jeugd en eerstelijnszorg verbinden we het medisch en sociaal domein. We participeren in Amsterdam en Almere in het programma Kansrijke Start door het voorzitten van verschillende (net)werkgroepen. We nemen het voortouw in het versterken van de aansluiting tussen geboortezorg, huisartsenzorg, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Kansrijke Start

We maken ons sterk voor het vroeg(er) signaleren van kwetsbare gezinnen en het doorgeleiden naar passende ondersteuning. Het kan gaan om psychosociale risicofactoren in de zwangerschap, problemen in de opvoeding, overgewicht en psychische problemen bij jeugdigen, en kindermishandeling.

Focus

  • Verbeteren netwerkvorming en samenwerking tussen de eerstelijnszorg en andere disciplines in de keten van zorg voor zwangeren, pasgeborenen en jeugd.
  • Meer betrekken van de doelgroep bij de herinrichting van zorg en inzet op een meer persoonsgerichte benadering.
  • Extra aandacht voor een aantal specifieke onderwerpen die spelen in de keten, waar de eerste lijn een onderdeel van is: kwetsbare zwangeren en gezinnen; jeugd met overgewicht; jeugd met psychische problemen.
  • Afstemmen en verbinden van de vele initiatieven, projecten en trajecten door het ontwikkelen van een meer programmatische aanpak voor de populatie.
  • Verbeteren van de (digitale) overdracht.

Voortgang, resultaten en downloads

Wil je meer weten over de voortgang en behaalde resultaten van onze thema's en projecten? Wat (zorg)professionals uit zorg en welzijn vinden van deze (nieuwe) ontwikkelingen? Lees dan de verhalen uit de praktijk in onze specials. Of ga naar onze kennisbank om informatie te downloaden zoals rapportages, factsheets, instructies, richtlijnen, infographics, routekaarten en protocollen. Daarnaast tref je hier ook links naar websites van derden.

button specials

button kennisbank

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws