Positief Gezond & Wel in de Wijk

Positief Gezond Almere

In Almere zijn de zorg- en welzijnsorganisaties samen met de gemeente Almere en Zilveren Kruis een netwerksamenwerking gestart onder de naam ‘Positief Gezond Almere’.

Er is bestuurlijk commitment om gezamenlijk op te trekken bij de verdere ontwikkeling van Zorgcoördinatie en Digitale Gegevensuitwisseling met als doel dit in Almere toekomstbestendig in te richten. Centraal in de samenwerking van dit netwerk staat het anders denken en werken vanuit het gedachtengoed positieve gezondheid.

Er wordt een start gemaakt met een community positieve gezondheid om gezamenlijk de doelstellingen van de afzonderlijke organisaties te bereiken en om domeinoverstijgende samenwerking in Almere vanuit dit gezondheidsconcept verder vorm te geven.

Elaa verzorgt het overall programmamanagement van PGA en zet zich samen met de deelnemende partijen in om positieve gezondheid verder in te bedden in Almere.

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws