Jeugd & Gezin

Versterken geboortezorg

Goede en eenduidige zorg voor zwangeren, zodat baby’s en jonge gezinnen een optimale start krijgen: binnen de geboortezorg werken professionals hiervoor met elkaar samen. Elaa begeleidt, verbindt en versterkt de geboortezorg vanuit diverse invalshoeken en op verschillende manieren. Wij richten ons nadrukkelijk op verbeteren van de integrale zorg, kwaliteit en doelmatigheid in de keten.

Stedelijk Kraamzorgoverleg 

Sinds 2005 kent Amsterdam een stedelijk kraamzorgoverleg, voorgezeten door Elaa. Alle kraamzorgorganisaties die in Amsterdam actief zijn, zijn verenigd in het Kraamzorg Samenwerkings Verband Amsterdam. Vertegenwoordigers komen vier keer per jaar bijeen. Ze maken inhoudelijke afspraken over de zorg, bespreken knelpunten in de zorg, en stemmen beleid af. Het doel is dat Amsterdamse kraamgezinnen goede en eenduidige kraamzorg krijgen. Om de afstemming en overdracht met de naaste ketenpartners te borgen, nemen aan het overleg ook een vertegenwoordiger van de eerstelijns verloskundigen en van de jeugdgezondheidszorg deel. Zo zijn bijvoorbeeld ketenbrede afspraken gemaakt over veilig mailen, overdrachten, gebruik van de GroeiGids en het wegen van baby’s in de kraamweek.


Tekort aan verlosbedden  

Er is in Amsterdam een tekort aan verlosbedden. Eerstelijns verloskundigen verliezen veel tijd met rondbellen als zij een zwangere of barende willen insturen. In acute situaties vormt dit een risico. Elaa zette dit knelpunt op de agenda en organiseerde een spoedzorgoverleg met de eerstelijns verloskundigen, ziekenhuizen en het ROAZ. Hierin werd besloten tot uitbreiding van het Acuut Zorgportaal: een webapplicatie waarmee verloskundigen in een oogopslag kunnen zien in welk ziekenhuis hun cliënt terecht kan op de verloskamer of NICU. Sinds eind juli 2017 werken de verloskundigen en ziekenhuizen met de webapplicatie. De capaciteit blijft een aandachtspunt.

 

Downloads

In onze kennisbank vind je een aantal handige downloads met betrekking tot geboortezorg zoals rapportages, factsheets, instructies, richtlijnen, infographics, routekaarten en protocollen. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws