GGZ

Goede, toegankelijke zorg, dichtbij de cliënt. Waar mogelijk verleend door eerstelijns professionals en waar nodig door professionals uit de specialistische GGZ. De wensen en het perspectief van de cliënt staan zoveel mogelijk voorop. Hiervoor zetten wij ons in met Amsterdamse en Almeerse professionals betrokken bij de geestelijke gezondheidszorg.

Elaa versterkt de samenwerking in het veld

Mirjam Kohinor: "Samen met de Huisartsenkring Amsterdam/Almere en GGZ-instellingen zorgden we voor heldere samenwerkingsafspraken. Als iemand binnen de specialistische GGZ uitbehandeld is, vindt een warme overdracht plaats naar de huisarts. Samen zorgen we ervoor dat mensen niet tussen wal en schip geraken. De komende jaren gaan we verder op de ingeslagen weg: het versterken van de zorgketen rond mensen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. Ook maken we verbinding met het sociaal domein, zodat GGZ-cliënten toegang hebben tot de maatschappelijke voorzieningen en het welzijnsaanbod in de wijk."  

Elaa heeft een programmatische aanpak en richt zich op:

 • Samenwerking te zoeken met relevante shareholders, stedelijk en in de wijk
 • Participeren in overleggen/platforms
 • Projecten initiëren en leiden
 • Aan te haken bij initiatieven van relevante partners 
 • Samenhang tussen de verschillende activiteiten (projecten, overleggen, etc.) binnen het thema bewerkstelligen

  

Focus

Verbeteren netwerkvorming en samenwerking tussen de eerstelijnszorg (huisarts, POH-GGZ, psycholoog) en andere disciplines in de keten van zorg voor mensen met (chronische) GGZ-aandoeningen. Continuïteit van zorg bij opname/ontslag, spoedencrisis; herstel van EPA-groep (hieraan wordt ook aandacht besteed in het convenant grote steden) en verduidelijking van verantwoordelijkheden bij zorg voor verwarde personen. Huisartsenpraktijken beter equiperen om GGZ-patiënten goede kwaliteit van zorg te bieden (kennis en deskundigheid). Afstemmen en verbinden van de vele initiatieven, projecten en trajecten door het ontwikkelen van een meer programmatische aanpak voor de populatie.

 

Voortgang en resultaten

Wil je meer weten over de voortgang en behaalde resultaten binnen het thema ggz? Ga dan naar de Special GGZ. Daar lees je de volgende 6 artikelen:

 • Platform POH-GGZ Amsterdam Almere
 • Ernstige psychiatrische patiënten (EPA)
 • Pilot Gestructureerde zorg POH-GGZ voor ernstige chronische psychiatrie
 • Wachtlijsten
 • Thrive Amsterdam Mentaal Gezond
 • De Wet zorg en dwang

 

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws