Positief gezond en wel in de wijk

Flevoland Gezond & Wel

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zoveel mogelijk voorkomen van gezondheidsproblemen door op tijd in te grijpen. Om dit doel te behalen werken meer dan 20 partijen samen in een netwerkorganisatie: Flevoland Gezond & Wel. 

De zorg staat voor grote uitdagingen. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning staat onder druk. De krapte op de zorgarbeidsmarkt neemt toe en gezondheidsverschillen worden groter. De bevolking vergrijst met als gevolg een toenemende vraag naar de inzet van bijvoorbeeld thuiszorg, huisartsenzorg, WMO en welzijn. En er zijn veel kwetsbare groepen met een domeinoverstijgende hulpvraag.

Flevoland Gezond & Wel ziet kansen om de gezondheid van inwoners te verbeteren en de zorg in de toekomst toegankelijk te houden met inzet van preventie met Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Waarbij een optimale verbinding tussen het medisch en sociaal domein onmisbaar is.

Hoe wij dit gaan doen, welke kansen wij zien en met welke themagroepen wij aan de slag gaan, staat helder beschreven in de infographic. 

FGW infographic

Deelnemende partijen

Flevoland Gezond & Wel bestaat uit de zes gemeenten in Flevoland, Zilveren Kruis, de provincie Flevoland, GGD Flevoland, Flever, Medrie, REHA, de Flevolandse welzijnsorganisaties en de Flevolandse Patiëntenfederatie. De programmacoördinatie wordt uitgevoerd door Proscoop en Elaa. Flevoland Gezond & Wel komt voort uit de Zorgtafel Flevoland.

Rol Elaa

Elaa draagt bij aan deze netwerksamenwerking door samen met Proscoop het programmamanagement op zich te nemen. Daarnaast leveren we bijdrage in de verschillende themagroepen en in de werkgroep communicatie.

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws