Ouderen

Advance Care Planning

Advance Care Planning, of pro-actieve zorgplanning, gaat om het goed in kaart brengen wie er kwetsbaar is. Om goede zorg te kunnen bieden is het van belang dat zorgverleners op de hoogte zijn welke wensen hun patiënten hebben. Wat is belangrijk voor de patiënt in zijn leven: nu en later? Wat zou de patiënt nog willen en wat niet (meer)?

Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt mensen om na te denken over hoe zij de palliatieve fase zelf willen inrichten of hoe ze de rol van naaste op zich willen nemen. Het is belangrijk dat zorgverleners deze fase leren herkennen en hierover met de patiënt en naasten in gesprek gaan op een manier die aansluit bij de persoonlijke beleving van de patiënt. Daarnaast is het belangrijk dat wensen en behoeften van de patiënt en naasten goed geregistreerd worden.


Informatiebijeenkomsten

Elaa organiseert samen met huisartsen informatiebijeenkomsten voor ouderen in Amsterdam en Diemen. Doel van de bijeenkomsten is het bespreekbaar maken van wensen in de laatste levensfase, dit draagt bij aan bewustwording over (on)mogelijkheden van (palliatieve) zorg en behandeling.

Betrokken huisartsen nodigen zelf hun patiënten van 75 jaar en ouder uit voor de bijeenkomst. Deelnemers vinden het fijn om een vertrouwd gezicht te zien tijdens het spreken over zo’n moeilijk onderwerp. Alleenstaande ouderen raden we aan om een dierbare mee te nemen. Een fragment uit de film De Dappere Patiënt is onderdeel van de bijeenkomst.

Inmiddels hebben we vijf informatiebijeenkomsten georganiseerd in Osdorp, Noord, Zuidoost, Zuid en Diemen. Naderhand hebben verschillende ouderen een vervolgconsult met hun huisarts of POH-Ouderen afgesproken om door de praten over hun wensen. De ervaring leert dat het niet bij één gesprek blijft. We hebben ervaren dat zo’n informatiebijeenkomst de drempel verlaagt om het gesprek aan te gaan, zodat ouderen tijdig nadenken over hun wensen en dit ook kenbaar maken.

Heb je belangstelling om een bijeenkomst voor jouw patiënten te organiseren, neem dan contact op.


Palliatieve Zorg

Wanneer aan mensen wordt gevraagd waar zij willen overlijden, dan antwoordt 73% dat zij graag thuis willen sterven. Uiteindelijk sterft 36% procent daadwerkelijk thuis (niet-acute sterfte), bij ouderen is dit 25%. Dit percentage zal de komende jaren toenemen (bron: project PalliSupport 2019).

Elaa richt zich daarom op verbetering van palliatieve zorg in de eerste lijn. Het doel is dat Amsterdammers en Almeerders in hun laatste levensfase, en hun naasten, in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Daarom stimuleren we huisartsen om deel te nemen aan een PaTz groep.

Door deel te nemen aan een PaTz groep verbeter je de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen rondom palliatieve zorg in de wijk. Het vergroot de deskundigheid en leidt tot pro-actieve zorgplanning. Patiënten worden vroegtijdig in beeld gebracht, zodat geanticipeerd kan worden op de zorgbehoefte van de patiënt.

 

logo patz

Wil je meer weten over PaTz?

Zelf een PaTz groep starten?

Kijk op PaTz.nu.

 


Webinar

Tijdens dit webinar geeft Lieke Cremers, huisarts en kaderhuisarts ouderen, een presentatie over Advance Care Planning/pro-actieve zorg. Vervolgens vertellen drie POH-Ouderen (Bregje Schermerhorn, Alie Kramer en Alina Kobzeco aan de hand van verschillende casuïstiek hoe zij het Advance Care Planning gesprek voeren.

Downloads

Het webinar is positief ontvangen, hieronder de reacties van drie van de zeventig deelnemers.

  • "Handvatten hadden gekregen om het ACP gesprek te voeren"
  • "Meer inzicht om samen met de huisarts afspraken te maken over onder andere wie/wat doet en de registratie"
  • "Het advies het tempo van de patiënt te volgen"

Meer informatie

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws