Mentaal Vitaal

Transmurale Ketenafspraken chronische GGZ-patiënten

Onder welke condities kunnen patiënten van de specialistische GGZ worden terugverwezen naar de huisarts? Hoe dient de warme overdracht hierbij vormgegeven te worden? Dit staat onder meer beschreven in de ‘Transmurale ketenafspraken chronische GGZ-patiënten’. 

Chronische GGZ-patiënten die langere tijd stabiel zijn en die in staat zijn om bij problemen of dreigende escalatie zelf aan de bel te trekken bij de huisarts, kunnen binnen de huisartsenpraktijk door huisarts en POH-GGZ worden behandeld.

De ‘Transmurale ketenafspraken chronische GGZ-patiënten’ zijn ontwikkeld door Elaa in samenwerking met vertegenwoordigers van de huisartsen, HKA, en door behandelaars van Arkin, GGZ inGeest, Mentrum, MoleMann Mental Health Clinics, Molemann Tielens, Prezens en PsyQ Amsterdam.

 

Zoek je een goed FTO-onderwerp?

Elaa ontwikkelde een kant-en-klaar FTO Psychofarmaca in de eerste lijn voor huisartsen en apothekers. Doelstelling:

  • Deskundigheidsbevordering rondom medicatie voor chronisch patiënten
  • Informeren over de transmurale ketenafspraken rond chronische GGZ-patiënten
  • Op FTO-niveau conformeren aan en bestendigen van de transmurale afspraken met de specialistische GGZ 

 

Achtergrond

De transitie GGZ moest bewerkstelligen dat 20% van de patiënten van de specialistische GGZ uitstroomt naar de eerste lijn. De huisarts bepaalt vervolgens welke patiënten binnen de huisartsenpraktijk begeleid kunnen worden en welke verwezen worden naar de Basis GGZ.

 

Downloads

Transmurale afspraken voor stabiele chronische GGZ-patiënten
FTO rond transmurale ketenafspraken chronische GGZ-patiënten  

 

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws