PaTz op de plaats: terugblik op een succesvolle inspiratiebijeenkomst

Zo’n tien jaar geleden startten de eerste Palliatieve Thuiszorg-groepen (PaTz). Groepen waarin huisartsen en wijkverpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied bij elkaar komen om palliatieve patiënten te bespreken. Een succesvolle formule waarbij de patiënt centraal staat.

Vanuit het ZonMw Palliantie project “Further development of PaTz as an instrument for improving palliative care in the primary care setting” worden in het land inspiratiebijeenkomsten ’PaTz op de Plaats’ georganiseerd. Op deze wijze samenkomen met uitwisseling van kennis en ervaringen, draagt bij aan verdieping en professionalisering van PaTz-groepen.

Op 28 februari was de bijeenkomst bij Elaa in Amsterdam. Genodigden waren voorzitters, consulenten en verpleegkundigen van PaTz-groepen uit Amsterdam, Badhoevedorp, Diemen en Almere. De deelnemers vernamen inspirerende verhalen, kregen tal van handreikingen/handvatten en gingen zelf aan de slag.

“Elkaar beter kennen, expertise en deskundigheid benutten,
 maar ook ervaringen durven delen, dat is de basis van de PaTz-groepen”

PaTz Voorwaarts
De deelnemers werden meegenomen in het belang van het tijdig herkennen en het markeren van patiënten in de palliatieve fase in een register en hoorden hoe zingeving en spiritualiteit meer aan de orde kunnen komen tijdens de palliatieve fase. Ook de andere aanbevelingen uit de PaTz-monitor kwamen aan bod, zoals ‘Houd vol!’ De praktijk is namelijk vaak weerbarstig en volhouden is van belang. De PaTz-groepen die al langer draaien, plukken uiteindelijk de vruchten van hun inspanningen en volharding.

De aanbevelingen voor voorzitters luiden: “Stimuleer de inbreng van (wijk)verpleegkundigen, niet alleen reactief op de casussen van huisartsen, maar breng zelf ook casuïstiek in”. En: “Bespreek ook overleden patiënten: wat kun je van elkaar leren? Wat kun je in de toekomst anders doen?”

De aanwezigen formuleerden doelstellingen om meerwaarde voor hun eigen PaTz-groep te realiseren. “Wij willen meer ingaan op álle vier de domeinen (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel) van de cliënt en hebben daar nu concrete acties voor bedacht,” aldus een deelnemer.

Leren van elkaar
Een veelgehoorde reactie: “Het is fijn om tips te krijgen”. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst waren de tips onder andere: 

  • Verwachtingen huisartsen en verpleegkundigen in de PaTz-groep bespreken
  • Samenwerking met de palliatieve teams van de ziekenhuis opzetten
  • Film “Als je niet beter wordt” gebruiken
  • Systematiek (4 dimensies) inbrengen
  • Geestelijk verzorger uitnodigen
  • Werkwijze eigen PaTz-groep evalueren

Positieve feedback: graag een vervolg
De deelnemers waren positief over deze bijeenkomst: “De ingebrachte ideeën zijn heel inspirerend”. “Fijn om met de consulent even rustig te zitten om de PaTz-groep te evalueren.” Meerdere zorgverleners uitten de wens om zo’n inspiratiebijeenkomst over anderhalf tot twee jaar nog een keer te organiseren. Om met elkaar ervaringen uit te wisselen, te evalueren en om adviezen en tips van anderen te vernemen.