Kosten begeleiding praktijkspiegelbijeenkomsten

Huisartspraktijken kunnen bij hun contractering bij Zilveren Kruis de module ‘Praktijkspiegel’ afnemen. Per ingeschreven patiënt krijgt de praktijk €0,80. Voor een normpraktijk van 2.095 patiënten betekent dat jaarlijks extra inkomsten van €1.676. Voor dat bedrag dient de huisarts(praktijk) drie spiegelbijeenkomsten te houden. Een logische optie is te starten met een spiegelbijeenkomst op basis van data uit de Vektis Praktijkspiegel en op basis van intervisie aan de slag gaat om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren, efficiënter te werken en/of om samenwerkingsafspraken te maken. 

Begeleiding bij spiegelbijeenkomsten

Huisartsen kunnen zelf spiegelbijeenkomsten organiseren, maar kunnen ook Elaa om ondersteuning vragen.. De bijeenkomst wordt (in principe) standaard begeleid door twee adviseurs van Elaa. Ter voorbereiding bestuderen zij de praktijkspiegels van de praktijken en bespreken de opvallende overeenkomsten en verschillen en ze ook zorgen voor een verslag na afloop. Een spiegelbijeenkomst duurt 1,5 – 2 uur. Voor een optimale bijeenkomst doen minimaal drie en maximaal vijf huisartspraktijken mee; de groep is daarbij niet groter dan tien personen. Na een eerste bijeenkomst, waarbij de data van VEKTIS het verstrekpunt zijn, kan een tweede of derde spiegelbijeenkomst een DTO of FTO zijn, of kan deze op een andere wijze worden ingevuld. Elaa kan hierbij adviseren. 

Kosten

Aan de begeleiding van  Elaa zijn kosten aan verbonden. Elaa rekent daarvoor per bijeenkomst een standaardtarief van €50 per praktijk plus €0,05 per ingeschreven patiënt. Een normpraktijk van 2.095 patiënten betaald dan €154,75 per spiegelbijeenkomst, of € 464,25 voor drie bijeenkomsten.

Waarom betalen?

Elaa vraagt de huisartsen om een bijdrage voor deze vorm van ondersteuning, omdat:

  1. Deze opdracht buiten de directe taakstelling van ROS’en valt; Elaa mag derhalve deze ondersteuning niet bieden vanuit het ROS-budget.
  2. Ook vervolgactiviteiten zoals het ontwikkelen van (nieuwe) FTO’s en DTO’s worden niet gefinancierd vanuit de taakstelling van ROS’en en dienen uit andere middelen gefinancierd te worden;
  3. Huisartsen wel financiering voor uitvoeren de praktijkspiegel krijgen, door de opslag en kunnen als zodanig vanuit die middelen de ondersteuning financieren.

 

TERUG

 

Deel dit bericht