Positief Gezond & Wel in de Wijk

Amsterdams Rookalarm

Het Amsterdams Rookalarm is een netwerk van verschillende Amsterdamse zorgorganisaties en zorgverleners en stimuleert maatregelen die bijdragen aan het rookvrij maken van Amsterdam in 2040. Het Amsterdams Rookalarm steekt in op drie pijlers:

  1. Stimuleren dat er meer rookvrije omgevingen komen, zodat kinderen minder in contact komen met rook en daardoor niet of later beginnen te roken. We vragen andere zorgverleners om actief sportverenigingen, scholen te benaderen en deze te vragen de locatie (geheel) rookvrij te maken. 
  2. Het rookvrij maken van Amsterdamse zorgorganisaties. Enerzijds door het zorgpersoneel te stimuleren om te stoppen met roken, anderzijds door meer rookvrije zones rondom zorgorganisaties te stimuleren. 
  3. Meer bekendheid en betere toegankelijkheid realiseren van stoppen-met-roken ondersteuning voor rokers die willen stoppen. 

Het Amsterdams Rookalarm richt zich op maatregelen die door en in de zorg kunnen worden gerealiseerd. Uiteraard ondersteunen we ook andere effectieve interventies zoals het verhogen van accijnzen, verlaging van het aantal verkooppunten en de introductie van plain packaging, maar daar wordt niet actief op ingezet.

Wat kun jij doen?

  • Ga naar de website van het Amsterdams Rookalarm, download een of meer voorbeeldbrieven en stuur deze naar het bestuur van een school, sportvereniging of andere instelling waar veel kinderen en jongeren komen. 

  • Schaf het gevelbord ‘Rookvrije Generatie’ aan.

  • Kan een gevelbord niet, download dan de poster of andere materialen van Rookvrije Generatie pamflet en maak zo duidelijk dat ook jij de ambitie om een rookvrije generatie te realiseren ondersteund. 

  • Plaats video’s van de rookvrije generatie op je praktijkwebsite. Op YouTube zijn deze te vinden met de zoekterm ‘rookvrije generatie’. 

  • Is jouw zorgorganisatie niet geheel rookvrij? Kijk dan even hier om te zien of jouw organisatie in de werkgroep zit en zo ja, of je in jouw organisatie een bijdrage kunt leveren om rookvrije zones kunt realiseren.

  • Kijk hier voor informatie (voor zowel patiënten als zorgverleners) over stoppen met roken ondersteuning ikstopnu.nlof bel gratis met 0800-1995.

  • Meer doen? Ga naar rookvrijegeneratie.nl of amsterdamsrookalarm.nl. 

Waarom dit initiatief?

Roken is verreweg de belangrijkste vermijdbare oorzaak van sterfte en ziekte. Maar liefst 13% van alle ziekten worden door roken veroorzaakt. Alle reden dus om fors in te zetten op tabaksontmoediging. Het aantal rokende jongeren in Amsterdam is in de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. Een daling die nog onvoldoende is. Nog steeds heeft 15% van de tweedeklassers en 32% van de vierdeklassers ervaring met tabak. Onder volwassenen is het aantal rokers na 2008 niet meer afgenomen. Sterker nog, de afgelopen jaren zijn meer Amsterdammers tussen de 19 en 34 jaar gaan roken.

Als professionals in de zorg worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van roken. En dan zijn we te laat. Waar mogelijk bieden we stoppen-met-roken ondersteuning en worden risicopatiënten behandeld. Dat zullen we zeker blijven doen.

Maar laten we vooral ook dié maatregelen invoeren waarvan we weten dat ze effectief zijn in het terugdringen van roken. Voor dit type maatregelen zijn we afhankelijk van de politiek.

Waarom in Amsterdam?

Amsterdam heeft het hoogste percentage rokers vergeleken met andere grote steden in Nederland. Nog een reden: na een jarenlange daling zien we nu weer een lichte stijging van het aantal rokers onder de volwassenen (19-34 jaar) in Amsterdam. Amsterdamse zorgverleners vinden dat het nu de hoogste tijd is om eindelijk de juiste maatregelen te nemen zodat het aantal rokers in Amsterdam weer gaat dalen. 

Wie zijn wij?

Amsterdams Rookalarm is een initiatief van een aantal gepassioneerde huisartsen. Organisaties als de LHV Huisartsenkring Amsterdam Almere, GGD Amsterdam en Elaa omarmden de beweging. Later volgenden andere organisaties, waaronder ziekenhuizen en zorggroepen. Op de website van het Amsterdams Rookalarm lees je welke organisaties bij het Amsterdams Rookalarm zijn aangesloten. Ook lees je meer informatie over de plannen van de drie werkgroepen en hoe je  mee(r) kan doen. Is jouw organisatie of beroepsgroep (nog) niet aangesloten, neem dan contact op met Stefan, de coördinator van het Amsterdams Rookalarm.

Meer weten? Bel of mail met

Nieuws

Een grote groep artsen sloegen op 1 juli jongstleden alarm bij de Tweede Kamer en deed een oproep...

Een grote groep artsen sloegen op 1 juli jongstleden alarm bij de Tweede Kamer en deed een oproep...